Stine Sofie Senteret er verdens første kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Avdeling Grimstad ble etablert i 2016 ved hjelp og støtte fra private givere og næringslivet. På senteret får barna treffe andre med liknende erfaringer og målet er å oppleve lek og mestring, få gode opplevelser og ny kunnskap.

Vi vil gi hjelp på veien til et godt liv etter det vonde.

Derfor vil vi nå doble antallet barn som kan komme til Stine Sofie Senteret til mer enn 1000 barn i året.

For å nå målet om å hjelpe flere, trenger vi din hjelp!

Støtt arbeidet!
media

Siden åpningen har over 2300 barn vært på senteret sammen med trygge omsorgspersoner. Dessverre er behovet for et opphold på Stine Sofie Senteret større enn kapasiteten. Forskning viser at omtrent 100.000 barn utsettes for vold og overgrep i Norge.

Stine Sofie Senteret er et tilbud til volds- og overgrepsutsatte barn og unge mellom 0 og 18 år, deres trygge omsorgspersoner og søsken. Trygge voksne kan være biologiske foreldre, fosterforeldre, beredskapsforeldre, adoptivforeldre eller institusjonsansatte.

Med volds- og overgrepsutsatte barn og unge mener vi de som har vært utsatt for fysisk eller psykisk vold, vært vitne til vold i nære relasjoner, og/eller vært utsatt for seksuelle overgrep. Det er barnas opplevelser som innvilger et opphold på Stine Sofie Senteret.

Hovedfokus er å gi barn og unge deres trygge omsorgspersoner ny kunnskap og nye erfaringer for bedre å kunne mestre livet. Her vil de møte andre i lignende situasjon, og sammen skape gode opplevelser i trygge rammer. Gjennom oppholdet vil de få muligheten til å være med på mange spennende og morsomme aktiviteter, men det er også rom for alvor.

Slik er oppholdet på Stine Sofie Senteret
media