Veilederen

Veilederen Barn som voldofre er et nyttig verktøy for deg som kjenner et barn som er utsatt for vold eller overgrep.

I denne finner du informasjon om

  • avdekking og forebygging av vold og overgrep mot barn
  • symptomer og tegn, samt konsekvenser av vold og overgrep
  • hjelpeinstanser og gode råd for hvordan beskytte barnet
  • hva som er straffbart, hvilke rettigheter barnet har og prosessen fra anmeldelse til dom
  • økonomiske støtteordninger og erstatning
  • hvordan håndtere media og hva forvente dersom media kontakter deg

Veilederen finnes i trykt utgave, og kan bestilles ved å sende en e-post til post@stinesofiesstiftelse.no. Veilederen sendes gratis til enkeltpersoner som befinner seg i en vanskelig situasjon, og kan ellers bestilles av fagpersoner/-instanser til kr. 268,- (inkludert porto).

Du kan lese og laste ned veilederen her!

Kontakt oss

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.