Veilederen

Veilederen Barn som voldofre er et nyttig verktøy for deg som kjenner et barn som er utsatt for vold eller overgrep.

I denne finner du informasjon om

  • avdekking og forebygging av vold og overgrep mot barn
  • symptomer og tegn, samt konsekvenser av vold og overgrep
  • hjelpeinstanser og gode råd for hvordan beskytte barnet
  • hva som er straffbart, hvilke rettigheter barnet har og prosessen fra anmeldelse til dom
  • økonomiske støtteordninger og erstatning
  • hvordan håndtere media og hva forvente dersom media kontakter deg

Veilederen finnes i trykt utgave, og kan bestilles ved å sende en e-post til post@stinesofiesstiftelse.no. Veilederen sendes gratis til enkeltpersoner som befinner seg i en vanskelig situasjon, og kan ellers bestilles av fagpersoner/-instanser til kr. 268,- (inkludert porto).

Du kan lese og laste ned veilederen her!

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.