Tiltakene


Livsløpsprogrammet er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelse. Formålet med samarbeidet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og å ivareta de utsatte barna og deres omsorgspersoner. Vi må bryte voldsspiralen!

Følgende tiltak er satt i drift :


Stine Sofie Foreldrepakke

      Stine Sofie Foreldrepakke er et gratis informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal gi barn og foreldre en god start, og gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende. I foreldrepakken finner du blant annet filmer, veileder for helsepersonell og nettsiden 10 smarte tips for alle småbarnsforeldre. Målet med tiltaket er å styrke foreldrekompetansen, for å forebygge at spedbarn utsettes for vold. Både voksne og barn fortjener en trygg start på det nye livet.

      Se www.foreldrepakke.no
      og www.10smartetips.no.


      Stine Sofie Barnehagepakke

      Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig. Gjennom programmet styrkes fem viktige elementer hos den enkelte ansatte, og dDe settes i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av denne kunnskapen. Vi kaller det handlingskompetanse!


      Følgende tiltak piloteres frem til våren 2023:

      Stine Sofie Hverdagspakke

      Målet med tiltaket er å gi voldsutsatte barn og deres omsorgspersoner en mulighet til å få en god hverdag. Vi skal utvikle og pilotere en helhetlig ivaretagelsesmodell som kan bidra til at familien får et bedre tilbud der de bor, og sørge for at de ivaretas og følges opp på best mulig måte. Prosjektet legger stor vekt på brukermedvirkning. Målet med tiltaket er å bidra til at volds- og overgrepsutsatte barn og deres omsorgspersoner får hjelp som styrker deres evne til å tåle utfordringer.


      Livsløpsprogrammet er i utvikling, følg med!

      Ta kontakt på post@stinesofiesstiftelse.no om du vil vite mer om livsløpstankegangen og utvikling av nye tiltak.

      Kontakt oss

      reCaptcha ikke verifisert

      Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
      Something went wrong, please contact site administrator.