Tiltakene

Følgende tre tiltak er under utvikling som en del av Livsløpsprogrammet.


1) Informasjonsprogram for vordende og nybakte foreldre

      Målet med tiltaket er å styrke foreldrekompetansen, for å forebygge at spedbarn utsettes for vold. Foreldre skal gis informasjon om hva vold er og konsekvensene det kan ha - og strategier for trygg og god omsorg i krevende situasjoner. Tiltaket er et universelt forebyggende informasjonsprogram som skal utvikles i samarbeid med helsepersonell og myndigheter.

      2) Styrke handlingskompetansen

      Målet med tiltaket er å sette fagpersoner, særlig barnehageansatte, bedre i stand til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig. Det skal utvikles og piloteres et opplæringstilbud med kursmateriell, verktøy, informasjonsmateriell m.v.      3) Tverrfaglig ivaretakelsesteam

      Målet med tiltaket er å bidra til at volds- og overgrepsutsatte barn og deres omsorgspersoner får hjelp som styrker deres evne til å tåle utfordringer. Det skal utvikles og piloteres en modell for tverrfaglig oppfølging av familiene i hjemkommunen, etter oppholdet på Stine Sofie Senteret.

      Kontakt oss

      Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
      Something went wrong, please contact site administrator.