Utforskende bekymringssamtaler

Utforskende bekymringssamtaler

Lær deg å holde den viktige samtalen.

En stor barriere for å holde bekymringssamtaler med barn er usikkerhet rundt hvordan du skal gjøre det. Det lærer du her.


Foredraget er praktisk tilrettelagt med oversikt over hvilke spørsmål du bør stille, og hvilke spørsmål du bør styre unna. Målet er at du skal kunne hoppe i det og føre slike samtaler selv.

Med foredraget får du også den helt ferske håndboken «Utforskende bekymringssamtaler», som danner grunnlag for foredragets undervisning og øvelser. Håndboken er praktisk lagt opp og er en god støtte for deg som vil bli bedre på bekymringssamtaler.

Foredraget er bygget på forskning og Stine Sofie Stiftelses årelange erfaring med å møte voldsutsatte barn. Det kan holdes over 2 eller 4 timer, avhengig av behov og erfaring med slike samtaler. Kurset på 4 timer gir mulighet for dypdykk og flere øvelser.

Hvem: fagpersoner som møter barn i hverdagen; herunder barnehage, skole, barnevern, helsepersonell, m.fl.

Varighet: 2 timer eller 4 timer

Antall deltakere: opp til 30

Honorar: etter avtale.

Harald Dean
Harald Dean, Pedagog og foredragsholderOm forfatter og foredragsholder Harald Dean:

Harald Dean er pedagog og samfunnsviter med videreutdannelse i Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn og er nå i gang med studier i familieterapi på Oslo Met. Harald har gjennomført en rekke bekymringssamtaler og systematisert kunnskapen til et praktisk verktøy for fagpersoner som er i kontakt med barn. Harald har nettopp gitt ut boken Utforskende Bekymringssamtaler – en håndbok for deg som vil bli bedre til å holde denne viktige samtalen.

Kjøp boken nå

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.