Skole-hjem-samarbeid

Slik samarbeider dere mot vold og overgrep


Når barn, ansatte og foreldre får lik kjennskap og kunnskap om vold og overgrep, så blir det lettere å spille på hverandre for å forebygge, avdekke og ivareta barna. Det lærer du her.

Stine Sofies Stiftelse tilbyr et målgruppetilpasset opplegg for barn, ansatte og foreldre på samme dag.


Opplegg for barna: 

Vi tilbyr en alderstilpasset og barnesentrert undervisning for skoleelever 1-4 trinn. Temaet er vold og overgrep. Vi snakker om hva som er lov og ikke lov at voksne gjør med barn, hvordan hemmeligheter er forskjellige og hvem barna kan si fra til. Vi snakker om kropp og seksualitet for å hjelpe barna til å skille sunn seksualitet fra seksuelle overgrep. Slik får barna et språk å fortelle med, hvis de opplever krenkelser.

Varighet: ca. 45 min.Opplegg for ansatte:

Foredraget Det handler om omtanke, ikke mistanke gir dere en fullverdig innføring i feltet. Vi gir innsikt i voldstyper, omfang, hva vi skal se etter av tegn og symptomer og hvordan dere kan melde ifra.

Dere vil også få en innføring i samtaleverktøy som dere kan benytte for forebygging og avdekking - hvordan snakker vi med barn? Vi kommer inn på typiske samtalebarrierer både for ansatte og barn, og hvordan man skal komme rundt det. Ansatte er ofte mye bedre til å snakke med barn enn hva de selv tror!

Foredrag og samtaler blir, om mulig, krydret med ferske sitater fra barna tidligere på dagen. Vi kan garantere en innsiktsfull, interessant og bevisstgjørende seanse.

Varighet: ca. 1,5 timer


Opplegg for foreldre:

Foredraget Det handler om omtanke, ikke mistanke innrettes mot foreldrene slik at de blir oppmerksomme feltet, fakta og konkrete eksempler på hvordan vi som voksne kan prate med barn om vold og seksuelle overgrep. Vi er deler også tanker om at det handler om omsorg når ansatte sier i fra, eller ønsker en samtale, og at det skjer fordi de bryr seg om barnet. Foredrag og samtaler blir også her krydret med ferske sitater fra barna tidligere på dagen, og vi kan garantere en innsiktsfull og morsom seanse.

Varighet: ca. 1,5 timer


Hvem: ansatte i skole 1-4 trinn.
Total varighet: 3-4 timer
Antall deltakere: ubegrenset
Honorar: etter avtale. Ta kontakt

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.