Lokalvalget 2019


Dette er de tre sakene vi mener lokalpolitikerne må jobbe med i sin kommune!

  1. Fødsels- og foreldreforberedende kurs og foreldreveiledning på helsestasjonen er viktig for å gi nybakte foreldre den støtten de trenger, og for å forebygg vold mot de minste barna. Kommunene må sørge for at det er tilgjengelig og kostnadsfritt.

  2. Barn må vite hva vold og overgrep er, og hva som er lov og ikke lov med egen kropp. De som jobber med barn må ha handlingskompetanse til å se og handle når et barn blir utsatt. Derfor må alle barnehager og skoler i kommunene sette vold og overgrep på timeplanen.

  3. Når et barn først er utsatt for vold eller overgrep, er det viktig at systemet ikke svikter. Tilbudet til volds- og overgrepsutsatte barn må være et helhetlig og koordinert tilbud på barnas premisser. Det er kommunenes ansvar.