Barnehager og skoler

Undervisning for barn:
Vi snakker med skoleelever og de eldste barna i barnehagen. Tema er vold og overgrep, hva som er lov og ikke lov. Vi snakker også med barna om kropp og sex - for at de skal forstå hva voksne ikke har lov til å gjøre mot barn, og for at de skal ha et språk å bruke dersom de opplever noe et barn ikke skal oppleve.


Foredrag for voksne:
For barns beste
I Norge utsettes ett av ti barn for omsorgssvikt, vold eller misbruk. Likevel tror de fleste at dette ikke er noe som skjer der de bor, eller med barn de kjenner. Foredraget tar for seg hvordan man kan bidra i å avdekke vold og overgrep, viktigheten av å melde fra og hva konsekvensene kan bli for barnet dersom man ikke melder fra, hvilke tegn man kan se etter og hva som defineres som fysisk og psykisk vold, samt litt om stiftelsens arbeid.

Foredrag er tilpasset barnehager, skoler og SFO, skolehelsetjenesten, barnevern m.fl.


Barnehagepakken er et verktøy som ansatte i barnehagen eller andre som jobber med barn kan bruke for gjøre både selv og barna mer kompetente til å si ifra om vold og overgrep. Det kan du lese mer om her. Pakken er gratis for alle som bestiller foredraget For barns beste.


Kommunepakken

Stiftelsen tilbyr en pakke som hever kompetansen på vold og overgrep i alle ledd: Barna, foreldrene og barnehageansatte Da besøker vi alle barnehagene i din kommune, samt holder foredrag for alle barnehageansatte og foreldrene. Tematikken vold og overgrep blir ofte sett på som vanskelig å prate om. Derfor må vi bryte ned tabuet og gjøre det like normalt å prate med barn om vold og overgrep som det er normalt å lære dem at narkotika er ulovlig.

Barna:
Vi snakker med de eldste barna i barnehagen. Ved å forklare barna hva som er ulovlig, hva en voksen har lov og ikke lov til å gjøre mot et barn, lære dem hva sex er, hvem de kan si ifra til og fortelle dem om gode og dårlige hemmeligheter, gjør vi barna kompetente til å si ifra dersom de opplever noe ulovlig. Enten det er vold, seksuelle overgrep eller annet.

Barnehageansatte:
Vi lærer de ansatte om hva de kan se etter og hvordan de kan melde ifra - og viktigheten av det. Vi bygger også opp de ansattes viktige og trygge omsorgsrolle ovenfor barnet. Det gis tips og ideer for hvordan man kan håndtere foreldre, og hvordan man kan ta forhåndsregler.

Foreldre:
Vi gir dem fakta, samtidig som vi forklarer dem at dersom en ansatt i barnehagen melder fra ved mistanke, så gjøres fordi de ansatte bryr seg om barnet. Vi snakker også med foreldrene om hvordan de kan være med å avdekke vold og overgrep. For barnets beste må alle de som er involvert i barnets liv dra i samme retning.

Kontakt oss

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.