Høringer

Hvert år sender vi våre innspill til NOUer, lovforslag og andre saker som behandles av offentlige myndigheter. Noen ganger blir vi bedt om å gi innspill - andre ganger gjør vi det uoppfordret.

Under følger et utvalg av innspill og høringssvar gitt av Stine Sofies Stiftelse, fordelt på år.


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.