Høringer og innspill

Hvert år sender vi våre innspill til NOUer, lovforslag og andre saker som behandles av offentlige myndigheter. Noen ganger blir vi bedt om å gi innspill - andre ganger gjør vi det uoppfordret. Her er en oversikt over noen av innspillene, sortert på år.


2019


2018


2017