Foredrag med Ada Sofie


Foredrag: Et møte med et underlig vesen

Hvordan oppfattes møtet med politi, påtalemyndigheter, jurister, advokater, dommere og andre innen det juridiske fagmiljøet for «vanlige» mennesker?

Gjennom sine egne erfaringer etter rettsaken i Baneheiasaken, og sitt årelangt arbeid for å styrke barns rettssikkerhet, forteller Ada Sofie Austegard om hvordan møtet med rettsvesenet kan oppfattes.


Foredrag: Livet er et valg - ditt valg

En reise sammen med Ada Sofie Austegard gjennom hennes vilje til å leve og hvordan hun fant mening med livet etter at hennes datter ble voldtatt og drept i mai 2000.

Vi får også følge Ada på hennes tur på ski over Grønlandsisen i mai 2010 og hennes tur da hun syklet Norge på langs i 2012 - på tross av hennes uvilje mot fysisk aktivitet – gjennomførte hun begge turene for å sette fokus på barns rettigheter.

Følelsesladet foredrag – som gir mening, inspirasjon og energi, men som også byr på latter og glede.

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.