Åpne folkemøter med Ada Sofie

.

Folkemøter med Ada Sofie: Et liv dedikert til voldsutsatte barn!

Dato: 2020 (og kanskje 2021)
Sted: Hele landet

I løpet av året skulle Ada Sofie holde over tjue åpne folkemøter rundt i hele landet. Foredraget er en kombinasjon av Adas historie og tematikken vold og overgrep mot barn. Målet er å gi flere mennesker kunnskap om tematikken. Hun rakk to av foredragene før landet gikk i koronadvale. Nå må vi selvsagt avlyse mange foredrag, men vi håper å ta igjen det tapte ved en senere anledning!

Meld deg på et folkemøte her, men husk at de kan bli avlyst!