Åpne folkemøter med Ada Sofie

.

Folkemøter med Ada Sofie: Et liv dedikert til voldsutsatte barn!

Dato: Noen ble gjennomført i 2020, men resten er dessverre koronautsatt
Sted: Hele landet

I løpet av 2020 skulle Ada Sofie holdt over tjue åpne folkemøter rundt i hele landet. Foredraget er en kombinasjon av Adas historie og tematikken vold og overgrep mot barn. Målet er å gi flere mennesker kunnskap om tematikken. Hun rakk to av foredragene før landet gikk i koronadvale. Resten er utsatt på ubestemt tid, men vi håper 2021 gir nye muligheter.