Åpne folkemøter med Ada Sofie

.

Folkemøter med Ada Sofie: Et liv dedikert til voldsutsatte barn!

Dato: 2020
Sted: Hele landet

I løpet av året skal Ada Sofie holde over tjue åpne folkemøter rundt i hele landet. Foredraget er en kombinasjon av Adas historie og tematikken vold og overgrep mot barn. Målet er å gi flere mennesker kunnskap om tematikken.

Meld deg på et folkemøte her!