Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Har du vært utsatt for kriminelle handlinger? Det kan for eksempel være vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet. Da kan du få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte.