Plikt.no

Avvergingsplikten gjelder oss alle, om vi jobber med mennesker og har taushetsplikt, eller er en privatperson. Denne siden kan være en guide for deg som kan komme i situasjoner hvor du lurer på om du har plikt til å avverge vold eller overgrep.