dinutvei - nasjonal veiviser

Her finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Du kan søke etter hjelpetilbud nær der du bor, og få svar på det du lurer på om vold og overgrep i en egen spørsmålstjeneste.