Kan barnehageansatte bli tryggere på å håndtere vold eller overgrep mot barn i barnehagen?

Barnehager i Innlandet inviteres med i nytt forskningssamarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og Folkehelseinstituttet (FHI).

Mange barn utsettes for vold og overgrep uten at det avdekkes – heller ikke i barnehagen.

‒ Vi i Stine Sofies Stiftelse har vært ute i flere hundre barnehager og snakket om vold og overgrep med barn, ansatte og foreldre. Likevel etterspør ansatte i barnehager mer kunnskap om tematikken. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Ole-Morten G. Mouridsen, barnehagepedagog og fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Hør vår pedagog fortelle om samarbeidet til NRK Innlandet (11.05.22)

Meld på her
media

Unik forskning

Fra høsten 2022 skal derfor Stine Sofies Stiftelse og Folkehelseinstituttet (FHI) undersøke effekten av Stine Sofie Barnehagepakke, et opplæringsprogram for barnehageansatte om vold og overgrep mot barn.

‒ Folkehelseinstituttet (FHI) skal undersøke om ansatte, etter å ha gjennomgått opplæringen, blir tryggere og mer handlekraftige dersom de mistenker at barn i deres barnehage utsettes for vold eller overgrep.

‒ Dette er et unikt forskningssamarbeid i Norge. Så vidt vi vet har ingen andre opplæringsprogram for ansatte i barnehagene gjennomført en tilsvarende studie, sier Ole-Morten.

media

Gratis opplæring og verktøy

Nå inviteres barnehager i kommuner i Innlandet til å delta gratis i forskningssamarbeidet.

‒ Ved å bli med, får barnehager både gratis opplæring og mulighet til å bidra til helt ny forskning, sier Ole-Morten.

To fra hver barnehage, én styrer og én pedagog, deltar gratis på tre heldagssamlinger i en periode på om lag seks måneder.

‒ Mellom hver samling tar disse to det faglige innholdet tilbake til barnehagen. De får med seg oppgaver, fysisk og digitale verktøy samt telefonveiledning fra Stine Sofies Stiftelse, sier Ole-Morten.

- Enkel å bruke og gir fort resultater
media

Hør Janne i Framsyn barnehage fortelle hva de lærte i Stine Sofie Barnehagepakke:

Før og etter-evaluering

Barnehagene i forskningsprosjektet deles inn i to grupper, én med oppstart høsten 2022 og én med oppstart høsten 2023.

Ansatte i barnehagene som deltar blir bedt om å svare på spørsmål før og etter opplæringen. Svarene blir sammenlignet for å se om deltakerne i gruppen som har mottatt opplæringen (gruppe 1) har endret adferd sammenlignet med deltakerne i gruppen som ikke har mottatt opplæringen enda (gruppe 2).

Alle barnehagene deltar i opplæringen i løpet av året.

‒ Vi ser frem til å møte barnehageansatte som ønsker å bli tryggere i møte med volds- og overgrepsutsatte barn i barnehagen, sier Ole-Morten.

Påmelding eller spørsmål? Ta kontakt på barnehagepakke@stinesofiesstiftelse.no eller telefon (+47) 37 29 40 90 (08:30-15:00).

Meld på din barnehage her
media