Testamente

Å skrive testament er for mange en fin anledning til å reflektere over livet som har vært, og hva man ønsker å gjøre med de materielle goder man har opparbeidet seg. Samtidig slipper dine etterlatte å ta den vurderingen når den dagen kommer.

Dersom du velger å tilgodese Stine Sofies Stiftelse i ditt testament, er du også etter din tid med på laget for en barndom uten vold og overgrep.

I Norge er stilles det ikke krav om at en advokat må utforme og bevitne testamentet, men det er likevel noen formkrav som må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig. Er du usikker, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat.

Dersom du har spørsmål vedrørende testament eller testamentariske gaver, ta kontakt på telefon 37 29 40 90 eller e-post post@stinesofiesstiftelse.no