Stopp spedbarnsvolden!

Hvert år blir alt for mange spedbarn utsatt for grov vold fra sine omsorgspersoner. Mange får omfattende skader, brudd eller varige mén. Noen dør.

Et nyfødt barn som møter verden for første gang, er svært sårbart. Det er avhengig av trøst, omsorg, støtte og kjærlighet. Det er en forelders viktigste oppgave. Dessverre er det noen som ikke mestrer dette – som ikke er trygge og gode voksne for sine nyfødte. Med gratis fødsels- og foreldreforberedende kurs kan vi sikre at flere blir bedre rustet til å være gode og trygge omsorgspersoner for barnet sitt.

Du kan hjelpe slik at spedbarn som «Emma» får en trygg oppvekst.

Du kan bidra til å stoppe volden mot de minste barna.

Bli Barnerettsfadder nå! Tusen takk.

Full ut skjema under, eller send sms BF FADDER til 2160.

Historien om «Emma» er anonymisert og basert på virkelige hendelser. Illustrasjonsvideo.

media