Velkommen til Stine Sofie Barnehagepakke

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram for barnehageansatte om vold og overgrep mot barn. Vi tilbyr nå programmet gratis til alle barnehager på Agder og i Rogaland våren 2022.

Påmelding Agder


Påmelding Rogaland


Påmeldingsfrist: 5. januar 2022.

Hva er Stine Sofie Barnehagepakke?

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram som skal gi dere ansatte kunnskap, tro og mulighet til å avdekke og handle ved mistanke om at et barn i barnehagen er utsatt. Innholdet er utviklet av pedagoger i Stine Sofies Stiftelse, og lett å ta med tilbake til hverdagen i barnehagen.

Så langt har 550 barnehager tatt i bruk Stine Sofie Barnehagepakke. Nå kan din barnehage delta våren 2022 - helt gratis.

Bli kjent med programmet
media

Hvorfor bør din barnehage delta?

Hver dag utsettes barn for vold og overgrep. Ingen er bedre med barn enn dere som jobber i barnehagen. Dere er sammen med barna nesten hver eneste dag. Dere ser, forstår og er den viktige og trygge voksne som gjør noe når et barn er utsatt.

Det er nesten 6000 barnehager i Norge, og nærmere 100 000 barnehageansatte. Ved å øke kompetansen deres, kan dere bli tryggere på ansvaret som følger rollen i barnehagene.

Dette utsettes barn for i dag
media

Hva lærer dere?

Stine Sofie Barnehagepakke har som mål å styrke handlingskompetansen til barnehageansatte. Det innebærer å styrke fem viktige elementer hos den enkelte ansatte. Disse er

  • egen kunnskap om vold og overgrep mot barn
  • personlige faktorer som mot og vilje til å handle
  • egen tro på systemet og at det nytter å melde fra
  • en organisasjonskultur hvor det er aksept for å drøfte og handle ved bekymring
  • eget verdisyn rundt barn som troverdige vitner
Slik tar barnehager i bruk Barnehagepakken
media

Slik foregår opplæringen

Én styrer og én ansatt (pedagog eller pedagogisk leder) deltar fra hver barnehage.

Opplæringen skjer på tre fysiske samlinger i tillegg til nettressurser. Mellom og etter samlingene skal disse sørge for at det faglige innholdet fra samlingene blir iverksatt i barnehagen, og se til at tematikken arbeides med systematisk over tid.

Alle deltakere får undervisningsmateriellet helt gratis. Pedagoger fra Stine Sofies Stiftelse kan også kontaktes for konsultasjon underveis i opplæringen.

Dette sier deltakere om samlingene
media

Praktiske informasjon

De ansatte deltar på tilsammen tre samlinger i løpet av seks måneder. Hver samling varer 1 - én - arbeidsdag. Det er begrenset antall plasser.

Agder - uke 5, 10 og 20
1. eller 2. februar

8. eller 9. mars

18. eller 20. mai

på Stine Sofie Senteret, Grimstad.

Meld på
media

I Rogaland vil det være opplæring på to steder, Haugesund eller Karmøy og Time. Velg området nærmest din barnehage.

Rogaland: Haugesund/Karmøy - uke 3, 11 og 17*

18. eller 19. januar

15. eller 16. mars

26. eller 27. april

(lokasjon kommer)

Meld på
media

Rogaland: Time - uke 4, 12 og 18*

24. eller 25. januar

22. eller 23. mars

3. eller 4. mai

(lokasjon kommer)

* NB! endring i ukedag kan forekomme. Nærmere informasjon kommer snart.

Meld på
media

Faglig grunnlag

Programmet bygger på både erfarings- og forskningsbasert kunnskap. I utviklingen har vi hatt dyptgående dialog med barnehageansatte, og justert innholdet etter dette. I tillegg har vi med oss bred og fersk kunnskap fra å møte voldsutsatte barn på Stine Sofie Senteret. I 2020 prøvde 280 barnehager programmet i en egen pilot hvor resultatene var blant annet tryggere ansatte som var mer bevisst ansvaret og tematikken.

Resultatene fra piloten kan du lese her
media

Vil du vite mer?
Les mer om Stine Sofie Barnehagepakke eller kontakt oss på barnehagepakke@stinesofiesstiftelse.no.