Voldsutsatte barn skal få bedre hjelp

Volds- og overgrepsusatte barn får ikke alltid den hjelpen de trenger. Stine Sofie Hverdagspakke skal hjelpe kommunen til å følge opp barna og familiene på best mulig måte. Lillesand er design- og pilotkommune!

Lise Håvemoen fra Lillesand kommune og Helene Kløcker i Stine Sofies Stiftelse

– Vi skal gi voldsutsatte barn en mulighet til å klare livet der de bor, og gi dem håp om at de kan få en god hverdag. Rent praktisk utvikler vi nå en modell for hvordan volds- og overgrepsutsatte barn og deres familier bør og kan følges opp i kommunen de bor i.

Det forteller prosjektleder Helene Kløcker i Stine Sofies Stiftelse. Erfaringen til barna og familiene som har hatt opphold på Stine Sofie Senteret er et viktig utgangspunkt for arbeidet. Prosjektgruppa har intervjuet voldsutsatte barn, deres omsorgspersoner og mange av hjelperne rundt barna.

– Det er mye som går igjen. Behovet for trygghet, både i hjemmet på skolen og på fritiden er viktig. De ønsker å kunne påvirke planer og tiltak som iverksettes, og få god informasjon om egne rettigheter. Normalitet og gode relasjoner er stikkord mange nevner. Alle disse tilbakemeldingene bruker vi nå for å utvikle Stine Sofie Hverdagspakke.God forankring i pilotkommunen

Lillesand er pilotkommune for hverdagspakka, og SLT-koordinator Lise Håvemoen er i for tiden frikjøpt 20 % for å jobbe med tiltaket.

– Den første handlingsplanen mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i 2009 i Lillesand. Samtidig etablerte vi et eget ressursteam mot vold. Mye har blitt bedre de siste ti årene, men som pilotkommune for Stine Sofie Hverdagspakke får vi en mulighet til å bli enda bedre på god oppfølging og ivaretakelse.

Å være pilotkommune betyr at ulike løsninger skal testes ut i Lillesand først.

– Jeg er glad for interessen og støtten fra både administrativ og politisk ledelse. Forankring og eierskap i ledelsen er avgjørende for å lykkes. Både rådmannen og ordføreren har vært tett på prosjektet, som også har vært presentert for bystyret, sier Håvemoen, som tror på endring i egen kommune.

– Voldsutsatte barn i Lillesand skal merke at vi er en del av dette prosjektet. Det er bra med et opphold på Stine Sofie Senteret, men de kommer tilbake til en kommune som har ansvar for at de får en god hverdag fremover.– Barn har rett til å bli hørt

Maren er ei klok og modig jente fra Lillesand. Hun hadde en vanskelig oppvekst, med seksuelt misbruk. Nå bruker hun sine erfaringer til å gi innspill til Stine Sofie Hverdagspakke.

– Det må kommuniseres på barns premisser. Barn har rett til å bli hørt.

Hun forteller hvor vanskelig det var at voksne ikke forstod når hun prøvde å si fra. Etter å ha begynt på nytt mange ganger, ble vendepunktet en trygg voksenperson som trodde på det hun sa, respekterte henne og som alltid stod på hennes side.

– Det blir ofte en skjevfordeling der det blir voksne mot barn, og det er vanskelig å stå opp for seg selv, forklarer Maren.Inviterer hele kommunen til samling

19. mai er det 20 år siden voldtektene og drapene i Baneheia. Dagen etter, 20. mai, inviteres en rekke kommunalt ansatte og politikere i Lillesand til samling på Stine Sofie Senteret i Grimstad. Temaet er volds- og overgrepsutsatte barns rett til hjelp.

– Det er viktig at hele kommunen, enten du er politiker, barnehageansatt, helsepersonell eller rådmann, har et eierskap til tiltaket – og ikke minst er oppmerksom på rettighetene og behovene til de sårbare barna, forklarer Kløcker.

– Besøket på Stine Sofie Senteret denne dagen vil bli sterkt og viktig for oss alle, sier Håvemoen, og understreker at hun er glad for at kommunen hun jobber i ser viktigheten av å gi volds- og overgrepsutsatte barn og unge et godt oppfølgingstilbud.