Webinar: Hvordan ivaretar vi barna etter at volden er avdekket?

Barn som er utsatt for vold og overgrep trenger god hjelp og ivaretakelse. Her kan du se webinaret i opptak og lese svar på noen av spørsmålene som kom inn.

I dette webinaret snakker Kristin Stokke og Stian Tobiassen, fra Stine Sofie Senteret, om voldsbevisst omsorg. Hvordan ivaretar vi barna og sørger for god oppfølging etter at vold og overgrep er avdekket?

.

.


Her er Kristin og Stian sine svar på spørsmålene som kom inn underveis i webinaret:

Hvordan kan man på best mulig måte ivareta barnet i kommunen? Hvordan kan de ulike tjenestene samarbeide på best mulig måte for barnets beste?

SVAR: Det er et stort spørsmål , men en begynnelse er å sikre at barnet har en god plan for oppfølging, som også tar høyde for samarbeid mellom ulike instanser og tydelig ansvarsfordeling. Bruk individuell plan der det er aktuelt. HUSK ikke la taushetsplikten være til hinder for godt samarbeid. Samarbeid med familien om hvilken info som er ok å dele for barnets beste.


Når barnet har sagt/uttrykt noe som har ført til en bekymring: Hvordan skal man best ivareta barnet i barnehagen i den perioden fra bekymringsmelding er sendt til saken er oppklart/henlagt?

SVAR: Dette ser vi er problematisk, men godt samarbeid med barnevernet er utrolig viktig. Spør om råd og tips underveis. Videre er det viktig å holde tak i normaliteten i hverdagen så langt som mulig selv om det er en spesiell situasjon. HUSK: Dere kan være den tryggeste plassen barnet har i denne perioden.


Korleis hjelpe barn som har foreldre som benekter at volden har skjedd?

SVAR: Det er komplisert, men det eneste vi står igjen med er å anerkjenne barnets historie og være påkoblet og varme voksne. OG ikke gi opp om det kommer nye historier, meld om og om igjen om det er grunnlag for dette. Våg å være den trygge voksne.


Når vold er avdekket, hvordan oppfølging bør barnet få videre? - Bup vil ikke ta inn saker som følge av uavklart hjemmesituasjon - Lojale barn; barnet er redd for konsekvenser, sier ikke mer vedr. vold.

SVAR: Bruk andre lokale tjenester og ikke glem at barn, uansett situasjon, trenger normalitet i hverdagen som alle kan være med å bidra til.


Nå er jeg usikker på hvor flink de er blitt i skole og barnehage den dag i dag. Men da jeg vokste opp var det verken noen i barnehage eller skole som tok tak, enda det var tydelig tegn på psykisk og fysisk vold. Jeg mener det er ekstremt viktig at vi får inn et hjelpesystem som faktisk virker i både skole og barnehage. Hvordan kan vi få inn seminarer eller obligatoriske timer som kan gi en voksen ansvarsperson tryggheten til å gå videre med slike saker? Det ligger en skjult skam i å ta slikt videre i vårt samfunn.

SVAR: Det er viktig, og vi har for eksempel Stine Sofie Barnehagepakke og andre gode opplæringsverktøy som flere og flere barnehager bruker.


Hvordan tenker dere vi i skole/barnehage kan følge opp barna når vi ikke får noe informasjon fra barnevern/politi om videre saksgang etter melding? Kan være vanskelig å vite hva vi skal gjøre som er til det beste for barnet

SVAR: Dette ser vi er problematisk, men godt samarbeid med barnevernet er utrolig viktig. Spør om råd og tips underveis, og ikke gi dere på å få svar. Videre er det viktig å holde tak i normaliteten i hverdagen så langt som mulig selv om det er en spesiell situasjon. Dere kan være den tryggeste plassen barnet har i denne perioden.


Hvordan samtale med barn som har opplevd vold, som får sterke reaksjoner og ikke vil si noe mer.

SVAR: samtale er ikke rett metode for alle barn. Vær kreativ og tenk på andre samværsformer og aktiviteter som kan styrke relasjonen. Og så må man vurdere henvisning til BUP


Hei, kan barn som er i beredskapshjem komme til dere? Det er en jente som har vært hos beredskapshjemmet over tid, og vil være der en stund til. Kan jeg foreslå det for barneverntjenesten?

SVAR: Ja :)


Er det lang ventetid for å komme inn på senteret? hvordan søker man? For et fint sted dere har!

SVAR: Under normale omstendigheter er den 3-4 måneder.


Så moro å se alle som er en del av senteret😊 Syns dere gjør et viktig og fantastisk arbeid. Jeg jobber i barnehage og har valgt å videreutdanne meg som spesialpedagog, men jeg savner fortsatt mer kunnskap om dette. Det skulle vært flere muligheter til videreutdanning i form av enkeltemner som kunne bidratt til mer formell kompetanse ute i barnehagene😊

SVAR: Det er vi helt enig med deg i!


Så bra at SSS deler disse erfaringene fra sitt arbeid. Barneombudet har snakket med 50 barn og unge utsatt for vold om hva de ønsker seg. Mulig det kan være relevant her å dele barnas råd? De finnes i rapporten "Hadde vi fått hjelp tidligere hadde alt vært annerledes"

SVAR: Det er en veldig viktig rapport! Den ligger her for de som vil lese.


Hvilke voksne pleier barna å komme sammen med?

SVAR: Hovedsakelig er det biologisk mor, men kan være begge foreldre, fosterforeldre eller beredskapsforeldre.


Hvor lang ventetid er det nå? Hvis feks barnevernstjenesten henviser, får man en type "rapport" for videre arbeid?

SVAR: Det er ca. 3-4 mnd ventetid under normale omstendigheter. Vi sender oppsummering i etterkant om vi har gjort spesielle observasjoner som bør meldes tilbake om, eller om vi mener at det ikke er tilstrekkelig hjelp inne i familien.


Der barn forteller om vold som ikke er anmeldt. Hvordan forholder dere dere til Avvergeplikten i Strl. §196?

SVAR: Vi har både avvergeplikt og meldeplikt.


Kan ungdom over 18 få hjelp hos dere på senteret eller hjelp lokalt til å få hjelpeapparatet til å fungere?

SVAR: Utgangspunktet på senteret er barn mellom 0-18 år, men vi kan forlenge dette til 23 år om de har en aktiv sak i BUP eller Barnevernstjenesten


Har dere noen ord om psykisk vold ? Hva er psykisk vold. Hva skal et barn godta. Hva er normalt av konflikt i et hjem og hvor går grensen for at det blir psykisk vold ?

SVAR: Her vil vi anbefale deg å besøke siden vår www.jegvilvite.no


Hva med voksne som er utsatt for vold og omsorgssvikt på 80 tallet, de ble ikke håndtert veldig bra på den tiden. Er det noen i samfunnet som jobber for å se de nå som voksne?

SVAR: Svar kommer!


Kan dere henvise, til f.eks BUP?

SVAR: Nei, men i de sakene der vi mener dette bør vurderes, jobber vi i etterkant for at de kommer inn via fastlege eller barnevern.


Jeg opplever ikke at det handler om et ønske om å handle i barnehagene, men det er vel den at man savner litt formell kompetanse for å ivareta disse barna på best mulig måte.

SVAR: Les gjerne mer om Stine Sofie Barnehagepakke. Den piloteres nå, og skal etterhvert rulles ut i hele landet.


Vold er ikke alltid helt avdekket, den er ofte omspunnet med mye uklarhet. Den ene forelderen forteller om vold fra den andre forelderen. Den andre forelderen benekter eller anklager den første forelderen for løgn, overdrivelse, falske anklager... barnet har ikke fortalt... politiet sier det ikke er grunnlag for å si at det har vært vold. Kan de få et tilbud?

SVAR: Det må være overveiende sannsynlig at noe har skjedd, derfor det er viktig med følgeskriv fra en hjelpeinstans. Videre er vi opptatt at et opphold ikke blir en ytterligere belastning for barnet ved at foreldrekonflikten øker etter hjemkomst, vi jobber derfor med slike avklaringer i forkant av et eventuelt innvilget tilbud.


Det burde og vært i utdannelsene - obligatorisk webinar eller slikt for lærerutdannelse, barnehagelærer, osv

SVAR: Enig!


Dere sier at vi ikke alltid skal tenke spesialistnivå. Som skole som får innspill om vold i hjemmet; har dere forslag til konkrete ting man kan gjøre for å hjelpe?

SVAR: Om dere får informasjon om vold eller overgrep er det viktig å melde fra (som dere jo vet). I tillegg må det legges stor vekt på trygge rammer på skolen og forsøke å opprettholde så mye positiv normalitet som overhodet mulig.


Dere beskriver uoversiktlige tjenester og for lite koordinering som en kilde til systemtretthet. Hvem bør ha ansvar for å sikre koordinering, informasjon og gode overganger?

SVAR: Det er et stort spørsmål, men kanskje hadde en voldskoordinator vært en god ide?


Takk for nyttig webinar. Tar med meg spesielt punktet om livsløpsperspektiv, den rustne hammeren og normalitet. Vi jobber med å utvikle familiemandatet i vår organisasjon, så dette er gjenkjennelige og nyttige punkter.

SVAR: Tusen takk :)


Takk for et kjempefint webinar. Jeg er imponert over at så mange flotte mennesker jobber på samme plass med de utfordringene dere møter på. Sterkt men veldig viktige temaer som blir tatt opp. Barna som møter dere i en vanskelig situasjon er heldige. Stå på med det viktige arbeidet dere gjør! <3

SVAR: Tusen takk :)
Webinaret ble sendt 8. mai 2020, og er en del av en serie webinarer knyttet til den pågående koronasituasjonen, og ivaretakelse av barn som utsettes for vold og overgrep. Serien er støttet av Gjensidigestiftelsen.

Her finner du alle webinarene i denne serien!