Webinar: Vold mot de minste. Stine Sofie Foreldrepakke

Små barn utsettes for vold i nære relasjoner. Noen får varige skader - andre dør. Her kan du se webinaret i opptak og lese svar på noen av spørsmålene som kom inn.

I dette webinaret snakker Tone Emilie fra Stine Sofies Stiftelse og Heidi og Anniken fra Kripos om vold mot de minste barna. Du får også en presentasjon av Stine Sofie Foreldrepakke.

.

.


Her er Tone-Emilie sine svar på spørsmålene som kom inn underveis i webinaret. Det første spørsmålet er besvart av Heidi og Anniken fra Kripos:


Til Kripos: Hvilken type forgiftninger er det barna utsettes for?

SVAR: Det dreier seg i hovedsak om barn som har foreldre som bruker rusmidler, og som har fått i seg noe av dette


Hvordan stiller dere dere til situasjonen som pågår nå, hvor fedre ikke får bli kjent med sine syke nyfødte i tiden hvor barnet ligger på nyfødt intensiv grunnet alvorlig sykdom. Disse barna blir jo skrevet ut etterhvert, kanskje uten at far har fått mulighet til å bli trygg på hvordan han skal håndtere barnet som er ekstra krevende, med medisiner og en helsetilstand som kan kreve ekstra oppfølging.

SVAR: Takk for viktig spørsmål. Vi tenker at det kan være lurt å tenke kreativt om hvordan man gir informasjon digitalt i disse dager. Kan pappa være med over telefon eller teams (andre digitale plattformer som er trygge)? Er det filmer dere ønsker å vise, som han kan se hjemme? Man kan ringe far, og gi informasjon og samtidig høre om det er noe han tenker/lurer på? Hvis man ikke får gitt den informasjonen som vanligvis blir gjennomgått med begge foreldrene, så ville jeg kontaktet jordmor eller helsesykepleier som skal følge de opp hjemme, og høre om de kan gi den informasjonen som du ikke har fått gitt.


Hei! Foreldrepakka er et utrolig nyttig og konkret verktøy i min hverdag som jordmor i svangerskapsomsorgen. Tusen takk! Vil det senere bli gitt ut på engelsk eller andre språk?

SVAR: Tusen takk for fine ord! Appen med alt innhold, inkl. filmene er oversatt til engelsk. Språk endres i settings, inne i appen. Tannhjulet nederst til høyre. Det blir flere språk i løpet av året, hvis vi får midler til oversetting.


Har dere et forslag på hvordan far kan stilles spørsmål ift voldserfaring. Skal han tilbys time alene eller stilles spørsmål direkte, via skjema samtidig som mor?

SVAR: Det er mange forslag til spørsmål i veiledningsheftet (den nyeste utgaven ligger digitalt på www.foreldrepakke.no 😊 Og opplæringsprogrammet Tidlig Inn, gir god innføring i dette. Det ligger også gode spørsmål i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen under kapittel 7. Det er viktig å si til pappa/partner at han også kan komme på time alene hvis han ønsker det. At din jobb er å følge opp begge, for å forberede begge mest mulig på foreldrerollen.


Kan det være aktuelt å ha sånn infopakke til barnevernet også?

SVAR: Ja, det er bare å bestille. Vi har både BUP, familiesenter og barnevern som bruker foreldrepakken.


Hei, flott webinar og pakke. Jeg jobber på legevakten. Møter nok noen av disse foreldrene som kommer med sine små babyer som har fallt og slått seg / fall fra stellebord etc... De kommer relativt raskt inn til legen. Altså en lege som ikke kjenner familien i særlig grad. Har legene på legevakten egen skolering hva de bør spørre om /us for å avdekke ev påført vold? Arbeidsdagen ved legevakten kan være meget hektisk...

SVAR: Jeg anbefaler NKVTS sin Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. Her er det mye nyttig og viktig informasjon. Vi holder på å produsere en plakat sammen med Oslo Universitetssykehus, en sjekkliste om hva som bør gi grunn til bekymring, og hva man bør gjøre videre. Når denne er ferdig, vil den bli delt ut til legevakt og sykehus over hele landet!


Finner ikke appen på app-store... !

SVAR: Søk på 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre


Noen føler en skam i forhold til egen barndom og vil ikke dele det som var vanskelig-tips til hvordan åpne for gode samtaler omkring det..?

SVAR:

Et forslag kan være: Mange foreldre jeg møte i min jobb kan streve med tanker rundt en utrygg og vanskelig oppvekst. Noen vet ikke at de kan snakke om dette med meg, derfor spør jeg nå alle foreldre om oppveksterfaringer. Vi vet at egen oppvekst, og hvordan vi har det nå, påvirker hvordan vi blir som foreldre. Vi skal nå se en film og snakke mer opp dette etter filmen. Høres det greit ut for deg? Ellers er det flere spørsmål bakerst i veiledningsheftet.


Finnes materialet på flere språk?

SVAR: Engelsk. Hvis vi får mer midler, så blir det flere språk i løpet av året 😊


Kan man få dukka til bruk på helsestasjon?

SVAR: I utgangspunktet er det bare for sykehuset, men send meg en mail der du skriver litt om hvordan du kan tenke deg å bruke dukken, så tar vi det derfra 😊 foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.no


Vil alle nyfødtintensiv og barsel avdelinger få tilsendt en slik pakke, eller må de bestille selv?

SVAR: Vi tror på at de som skal bruke foreldrepakken, må ønske å bruke den. Derfor sender vi materiell ut kun på bestilling.


Opplever at vi av og til kan komme i en tidsklemme ift alt som skal bli tatt opp i svangerskapet. Vi prøver å integrere de i kurs og konsultasjoner, men både uke 24 og 32 er rel fulle med ammeinfo og fødselsinfo. Legger man inn ekstra konsultasjoner?

SVAR: Begge deler. Noen jordmødre fletter det inn, andre legger opp en litt lengre konsultasjon når begge foreldre er med. Informasjon om at egen oppvekst påvirker foreldrerollen, samt kunnskap rundt gråt, trøst, søvn og frustrasjon er så viktig at den bør likestilles med ammeinformasjonen. KRIPOS rapporten gir et godt bilde på hvor viktig det er at begge Foreldrene innehar kunnskap om dette.


Inneholder foreldrepakken verktøy for å registre gråt og uro hos barnet?

SVAR: Ja, på nest siste side i Foreldreboka finner du døgnklokken som er nyttig verktøy for å registrere gråt, uro og søvn. Døgnklokken er også beskrevet i appen under tips 5: Barn gråter for å få hjelp..


Webinaret ble sendt 18. mai 2020, og er en del av en serie webinarer knyttet til den pågående koronasituasjonen, og ivaretakelse av barn som utsettes for vold og overgrep. Serien er støttet av Gjensidigestiftelsen.

Her finner du alle webinarene i denne serien!