– Barn må lære om seksualitet allerede i barnehagen

Stine Sofie Barnehagepakke styrker laget; fra 1. mars blir Bård Eide (37) en av barnehagegutta. Han ser frem til å bidra til at enda flere barnehageansatte vet hvordan de skal handle når de er bekymret for vold eller overgrep mot barn.

Ole Morten Mouridsen og Bård Eide skal styrke handlingskompetansen til barnehageansatte i prosjektet Stine Sofie Barnehagepakke.

Bård kommer fra rollen som familiekontakt ved Stine Sofie Senteret i Grimstad og flytter i praksis kun opp én etasje når han starter arbeidet. Med på flyttelasset har han både fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og en grunnskolelærerutdanning.

‒ Jeg gleder meg stort til å gå i gang og ser frem til å dele fra både kunnskap og arbeidserfaring jeg har opparbeidet meg gjennom mange år, sier han.

Bård Eide styrker teamet til Stine Sofie Barnehagepakke fra 1. mars


Lang fartstid

Bård har nemlig jobbet både i barnehage og skole i en årrekke før han var med på etableringen av Stine Sofie Senteret i 2016. Her har han undervist både barn og voksne om mestring av egne opplevelser av vold eller overgrep. Til sammen har han møtt flere enn 1 000 barn i løpet av de snart fem årene senteret har vært i drift. Prosjektleder for Stine Sofie Barnehagepakke, Erik S. Oksavik er superglad for å få Bård med på laget.

– Bård er nok en av de i Norge som har snakket med flest barn og unge som har opplevd vold eller overgrep. Han er ekstremt dreven i håndtering av vanskelige samtaler med barn, noe vi vil bruke aktivt inn i undervisningen vår mot barnehager, sier Erik.


Påbygging innen sexologi

Bård er, ifølge seg selv, en litt rastløs fyr som stadig liker å forbedre seg og lære noe nytt.

– Gjennom mine snart 20 år i arbeid for barn og unge, og de siste fem med tematikken vold og overgrep, har jeg ønsket å kunne veilede mer. Jeg har ønsket å kunne tilby konkret hjelp fremfor formidling av fakta, sier han.

I 2019 startet han derfor på videreutdanning innen sexologisk rådgivning ved Universitetet i Agder (UiA), et studium som blant annet handler om å forstå og gi råd angående seksuelle problemer som kan oppstå som en del av det generelle utviklingsforløp, ulykker, overgrep med mer.

– Barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep behøver å komme videre. ‘Hva nå?’ spør mange når de begynner å bli eldre. De behøver som alle barn også å lære egen grensesetting og å bli bevisst egen seksualitet. Gjennom studiet har jeg lært å veilede iblant annet disse temaene, forklarer han.


Styrker veiledningen av barnehager

Når Bård er ferdig i mai, vil han kunne bruke videreutdannelsen i Stine Sofie Barnehagepakke.

– Vi får et økende antall henvendelse med spørsmål rundt normal seksuell adferd hos barn. Bårds nyervervede kunnskap fra universitetet vil komme barnehagene til gode når de kontakter oss for veiledning, sier prosjektleder Erik.

Bård selv har stor tiltro til de barnehageansatte, og at veiledning ofte er med på å bekrefte det de barnehageansatte allerede vet og kan. Samtidig har han full forståelse for at barns seksualitet er en tematikk enkelte er usikre på, spesielt i lys av foreldresamarbeid. Da kan det være godt å få ha noen å sparre med som også kan være med og bygge ned noen barrierer.

– Til syvende og sist vil vi jo alle det samme; at barna blir trygge på sin egen seksualitet, og motstandsdyktige mot overskridende adferd fra andre, avslutter Bård.

Les mer om Stine Sofie barnehagepakke her