-Vi ser frem til å treffe deg!

Nå er vi på Stine Sofie Senteret klare til å ta imot barn og familier i vinter. Alle som søker om opphold hos oss, får svar fortløpende.

Søk om opphold her

Det nærmer seg jul, og for barn som har opplevd vold eller overgrep, kan høytider ofte forsterke vanskelige tanker og følelser. Det er heller ikke uvanlig å bli forstyrret av vonde minner og bekymringer, noe som kan gjøre det vanskelig å konsentrere seg.

– Vi vet at mange barn, som har vært utsatt for vold eller overgrep, kan oppleve høytider som svært krevende. Derfor er vi her for dem, sier Nils Bjørn Olsbu, senterleder ved Stine Sofie Senteret i Grimstad.

Slik er oppholdet hos oss

Stine Sofie Senteret er et gratis kurs- og mestringssenter for barn og unge som har vært utsatt for vold i nære relasjoner eller seksuelle overgrep. Hver uke kommer voldsutsatte barn og deres familier hit for å få ny kunnskap, lek, gode opplevelser, og mestring.

– Nå frir vi til alle som kan kjenne noen som har nytte av et ukesopphold: send en søknad hit til oss, sier han.

Senterleder Nils Bjørn Olsbu (fotograf: Kjell Inge Søreide)


Lett å søke og raskt svar

Tilbudet ved Stine Sofie Senteret skiller seg fra de fleste andre hjelpetilbud ved at barnet verken behøver en diagnose eller en dom i saken sin for å få innvilget opphold. Søknaden trenger kun et følgeskriv fra en fagperson som bekrefter barnets historie.

– Det er de vonde opplevelsene barnet har gjennomgått som ligger til grunn for opphold, forklarer Nils Bjørn og legger til at ukentlige opptaksmøter gjør at søkere får fort svar.

Greit å vite for fagpersoner, barn og unge eller omsorgspersoner.

I løpet av uken deltar barna og deres familier på alderstilpasset undervisning og gruppeaktiviteter. De voksne deltar på egen undervisning. I tillegg er det lagt opp til mange gode opplevelser sammen.

– Alle tilbud og aktiviteter skal ha en overføringsverdi til hjemmet. Dette for å sikre at det vi påbegynner kan leve videre og forsterkes i hjemmesituasjonen etter endt opphold.

Dette skjer i løpet av kursuka


Gratis og nasjonalt

Det koster ingenting å komme til Stine Sofie Senteret. Når søknaden er innvilget, ordner senteret reise og transport til barna, deres trygge omsorgspersoner og eventuelle søsken - uansett hvor i landet familien bor.

– Vi mottar gode tilbakemeldinger fra familier som har vært her, og de aller fleste ønsker å komme igjen.

Ofte stilte spørsmål om Stine Sofie Senteret

Slik kapasiteten er nå kan senteret ta imot inntil 500 barn hvert år, og det er fremdeles ledig kapasitet vinteren 2022/23.

– Vi gleder oss til å treffe flere familier, både nye og gamle ansikter, og la enda flere få lov til å oppleve en uke med lek og mestring her på Stine Sofie Senteret!

Fyll ut digital søknad her