– Vi satte foten ned!

Ordet «rettigheter» har vært en grunnstein i stiftelsens arbeid de siste 20 årene. I dag jobber to jurister fulltid med rådgivning og rettspolitikk for å styrke nettopp rettighetene til voldsutsatte barn.

Malin Albrechtsen van der Hagen og Endre Bendixen er jurister i Stine Sofies Stiftelse.

– For en jurist oppleves dette arbeidet som ekstremt meningsfullt. Når vi i tillegg ser at vi endrer samfunnet litt dag for dag, så vil jeg påstå at jeg har verdens viktigste jobb.

Det sier jurist Malin Albrechtsen van der Hagen. Sammen med Endre Bendixen har hun ansvar for Stine Sofies Stiftelse sin veiledningstjeneste og rettspolitiske arbeid. De to har travle dager.


Bekymrede besteforeldre

Rettshjelptiltaket til stiftelsen er veiledning og rådgivning per telefon og e-post. Fornærmede, pårørende og fagfolk tar kontakt i saker som omhandler vold og overgrep mot barn.

– Primært er det nær familie som tar kontakt, og oftest gjelder det en konkret sak som angår egen familie. Men vi er ikke et advokatkontor, og går ikke inn i enkeltsaker. Ofte gir vi rettighetsinformasjon og råd om hvordan de kan komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, forteller Malin, som møter mange sinte, frustrerte og bekymrede mennesker.

– Vår jobb er å møte dem med respekt og forståelse for den livssituasjonen de står i. De trenger støtte og hjelp til å håndtere det. Bekymrede besteforeldre er et eksempel. Det kan være fortvilende å ikke ha mulighet til å gjøre noe. Da er det vår jobb å hjelpe dem til å komme i posisjon.

Nesten 400 mennesker fikk råd og veiledning av Malin og Endre i 2020. Om lag halvparten på telefon og halvparten på e-post.

Det var en gutt i 20-årene som tok kontakt. Han var bekymret for søsteren sin som da bodde hos sin mor. Tidligere hadde hun blitt utsatt for vold fra sin far, og nå var broren redd for at mor ikke ivaretok henne godt nok. Barnevernet hadde vært inne, men uten resultater. Jeg rådet ham til å sjekke muligheten for å bli det som kalles slektsfosterhjem. Noen måneder senere ringte han tilbake og fortalte at søsteren nå hadde fått lov til å være i nettopp slektsfosterhjem hos ham. Historien og den lykkelige slutten glemmer jeg aldri! - Malin

Les mer om juridisk veiledningstjeneste her.


Satte foten ned

Når Malin og Endre ikke gir veiledning, jobber de med rettspolitiske saker for å styrke rettighetene til ofre, pårørende og etterlatte. I 2020 endret koronatiltakene måten de jobber på

– Vi har definitivt jobbet mer ad-hoc i året som gikk. Tiltakene og endringene som følge av pandemien kom raskt, kunne påvirke de mest sårbare barna og måtte tas tak i med en gang. Vi var raskt på ballen mange ganger, og det ga heldigvis resultater, sier Malin.

Hun peker blant annet på forslaget om at kravet om politiattestordning ikke skulle gjelde i koronatiden.

– Vi satte foten ned og fikk gjennomslag. Pandemien kan ikke sette barns rettigheter til side!

Les mer om vårt politiske arbeid her.


Viktige gjennomslag

I 2020 ble det gitt over 30 rettspolitiske høringsuttalelser og innspill fra Stine Sofies Stiftelse. Vi har bedt Malin peke på noen av de viktigste fra det foregående året.

– Den viktigste er nok saken om varslingsregler i barnevernloven. Det er et initiativ vi tok sammen med et foreldrepar som fikk datteren sin drept av en mindreårig. Siden gjerningspersonen havnet i barnevernets omsorg, har de ikke krav på informasjon om hvor han oppholder seg. Det skaper redsel og utrygghet. Vi tok kontakt med politikere og jobbet gjennom media. Når Barne- og familiedepartementet la lovforslaget ut på høring, var forslaget vårt om varslingsregler med. Det var en stor og viktig seier, sier Malin, som nå venter på behandlingen i Stortinget våren 2021.

Av andre høringer nevner hun voldsoffererstatningen, der det nye lovforslaget vil gjøre at mange barn ikke får den oppreisningen de bør ha krav på; ordningen med barnekoordinator, som også skal gjelde voldsutsatte barn; og at barn og unge må sikres et rettshjelptilbud i ny rettshjelplov.

.

Dette har vi oppnådd!