Vi får 3 millioner til foreldretelefon!

I statsbudsjettet for 2020 bevilges det 3 millioner til en døgnåpen foreldretelefon i regi av Mental Helse og Stine Sofies Stiftelse. – Det kan redde liv, sier Ada Sofie Austegard.

John Are Jonassen i Stine Sofies Stiftelse jubler for midler til døgnåpen foreldretelefon. Stian Herdal

I april fikk barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad presentert forslaget om å opprette en egen døgnåpen telefon for foreldresupport. I forrige uke kom budsjettlekkasjen fra Ropstad: Mental Helse og Stine Sofies Stiftelse får 3 millioner til økt bemanning og kompetanseheving hos Mental Helses hjelpetelefon 116 123.

Til Agderposten forteller Ropstad at han tror tiltaket vil hjelpe foreldre med selv å forebygge volden.

– En hjelpetelefon for de voksne kan gi råd og støtte til dem som synes småbarnstiden er krevende, og kan hjelpe med å finne andre måter å håndtere barna på. Ofte trenger man bare noen å snakke med som forstår, sier statsråden til avisen.


Suplement til ny foreldrepakke

Stine Sofie Foreldrepakke er et nytt universelt informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal styrke foreldrerollen, gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende, og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet.

– Dette har vi jobbet med parallelt med utviklingen av foreldrepakka. En døgnåpen foreldretelefon er viktig for å ha et tilbud på ettermiddag og kveld når helsestasjoner og andre instanser er stengt. Det er gjerne da det oppstår vanskelige situasjoner, sier John Are Jonassen, leder for fag- og tiltaksutvikling i Stine Sofies Stiftelse.


Kripos støtter foreldretelefon

Etterforskningsleder i Kripos, Kåre Svang, har lenge etterlyst en døgnåpen hjelpetelefon, og har tidligere uttalt følgende:

– En stor del av de alvorligste voldssakene hos Kripos gjelder barn mellom 0 og 8 uker. Det er et behov for et sted foreldre kan ringe når de opplever seg maktesløse fordi barnet gråter på sitt mest intense. Det er ofte midt på natte, når det holder på å klikke for dem, at foreldre har behov for å snakke med noen der og da, og få noen strategier for å unngå å utsette de små for vold. Det kan være for sent når helsestasjonen åpner klokken ni. En døgnåpen hjelpetelefon vil være et helt konkret tiltak i kampen for å forebygge vold mot de aller minste.