Velkommen til fagdag 19. mai

Gjennom interessante foredrag fra våre fagpersoner, har vårt mål vært å dele av vår kunnskap og mobilisere relevante faginstanser i arbeidet for en barndom uten vold og overgrep. Presentasjonene er nå tilgjengelige under.


Her finner du presentasjonene fra fagdagen samlet i en PDF.PROGRAM:


09.00 Velkommen v/Ada Sofie Austegard.

09.15 Beskyttelse av de aller minste v/Tone Emilie Spinnangr og Kristin Håland, rådgivere Stine Sofie Foreldrepakke.

15 minutters pause.

10.15 De viktige samtalene v/Ole Morten Mouridsen og Bård Eide, rådgivere Stine Sofie Barnehagepakke.

11.00 Lunsj - mulighet for å se senteret og området.

12.00 Barn som rettighetsbærere v/Line Duesund Svendsen, juridisk rådgiver og Helene Kløcker, rådgiver.

15 minutters pause.

13.00 Utdeling av Stine Sofies Barnerettspris – foredrag fra vinneren.

15 minutters pause.

14.00 Hverdagen til voldsutsatte familier v/Kaia Mollestad, rådgiver, Kathrine Maløen, familiekontakt og Kristin Damsgaard, rådgiver Stine Sofie Senteret.

15 minutters pause.

15.00 Stine Sofie-modellen, mestring og lek v/Stian Tobiassen, psykologspesialist og Karoline Lindahl, psykologspesialist

15.45 Avslutning, vill ballonglek og dans - og takk for oss!


MØTELDEDERE:

Nils Bjørn Olsbu, leder for Stine Sofies Senteret
Kristin Stokk
e, faglig leder i Stine Sofies Stiftelse.


ÅPENT HUS:

Barnas ettermiddag hos Stine Sofies Stiftelse
klokken 17.00. Enkel servering av is, boller, pølser og saft! Lag også din egen pizza!
Ingen påmelding. Her er alle velkommen!

Les mer her.


Vold og overgrep mot barn er et stort folkehelseproblem.

  • 1 av 5 har opplevd psykisk vold.
  • 1 av 10 har opplevd gjentatt fysisk vold.
  • 1 av 20 har opplevd seksuelle overgrep.
  • 1 av 20 har opplevd grov vold.

Alt arbeid for å forhindre vold, avdekking av vold, samt ivaretakelse av barna som lever og har levd i voldelige omgivelser, krever at man har en helhetlig og langsiktig tilnærming.