Velkommen til direktesendt fagbrunsj med Magne Raundalen!

Torsdag 6. desember fra 10.00 til 11.30 inviterer vi til direktesendt fagbrunsj om vold og overgrep i et livsløpsperspektiv. Fagbrunsjen er en del av lanseringen av rapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv. En kunnskapsoppsummering, og vi bli sendt direkte på Facebook-siden til Stine Sofies Stiftelse.


TENTATIVT PROGRAM (10.00-11.30):
- Hva er Livsløpsprogrammet?
v / Ada Sofie Austegard og John Are Jonassen
- Vold og overgrep mot barn i et livløpsperspektiv
v / Magne Raundalen
- Panelsamtale
Deltakere: Magne Raundalen, Inge Nordhaug, Jens Grøgaard og Stian Tobiassen. Samtalen ledes av Eva Kvelland i Stine Sofies Stiftelse.
- Veien videre i Livsløpsprogrammet
v / John Are Jonassen og Anne Kjersti Toft


HER KAN DU LESE MER OM DELTAKERNE:

MAGNE RAUNDALEN
er spesialist i klinisk psykologi med mange års erfaring med mennesker i krisesituasjoner.

INGE NORDHAUG
er klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri og ansatt i RVTS Vest. Han arbeider med omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og har i mange år undervist i temaet.

JENS GRØGAARD
er spesialist i barnesykdommer, tidligere avdelingsoverlege ved Barneavdelingen og klinikksjef ved Barneklinikken, Ullevål universitetssykehus.

STIAN TOBIASSEN
er psykolog og fagansvarlig på Stine Sofie Senteret.

ANNE KJERSTI TOFT
jobber i Gjensidigestiftelsen som seniorrådgiver for nasjonale prosjekter. Gjensidigestiftelsen er Stine Sofies Stiftelses samarbeidspartner i Livsløpsprogrammet.

ADA SOFIE AUSTEGARD
er generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse. Hun etablerte stiftelsen i 2000, etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand.

JOHN ARE JONASSEN
er leder for fag- og tiltaksutvikling i Stine Sofies Stiftelse. Han er prosjektleder for Livsløpsprogrammet til stiftelsen, der det nå utvikles tre nye tiltak.