Tusen takk for 2018!

2018 har vært et spennende og givende år for oss! Her kan du lese en kort oppsummering av hva som har skjedd i løpet av året 2018! Ingen ting av dette hadde vært mulig uten engasjerte, og dedikerte støttespillere, sponsorer og Barnerettsfaddere. Så tusen takk, dere gjør dette mulig. Vi fortsetter å jobbe hver dag for en barndom uten vold og overgrep! Vi gleder oss til 2019!

Oppsummering 2018

 1. Vi har igangsatt arbeidet med Livsløpsprogrammet som innebærer flere viktige prosjekter og tiltak, som et forebyggende foreldreprogram, tiltak for å styrke handlingskompetansen til barnehageansatte, og en modell for ivaretagelse av voldsutsatte barn i kommunene. Les mer om Livsløpsprogrammet her.

 2. I desember lanserte vi innsiktsrapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv. En kunnskapsoppsummering. Se rapporten her.

 3. Etablert en forsknings og utviklingsplattform (FoU-plattform). Det gir unike muligheter til å skape kunnskap om hvordan vi best kan ivareta barn som har opplevd vold eller overgrep – og gi dem en det de trenger for å få en bra fremtid. Se mer om FoU-arbeidet her.

 4. Nytt og flott design på nettsiden vår!

 5. Vi har undervist 4000 barn og 8000 voksne, total rundt 100 foredrag om hva som er lov og ikke lov, hva voksne skal se etter og hva de skal gjøre. Ønsker du besøk av oss, kan du kontakte oss her.

 6. Vår juridiske veiledningstjeneste har hatt rundt 300 veiledningssamtaler og gitt hjelp og rådgivning til pårørende og fornærmede. Trenger du råd eller veiledning kan du kontakte oss her.
 7. Etablert en egen politisk plattform og jobbet med politisk påvirkning i viktige saker som omhandler voldsutsatte barn og unge, eller deres pårørende. Se den politiske plattformen her.

 8. Nybakte foreldres informasjonsprogram er nå tilgjengelig på rundt 250 helsestasjoner og 19 sykehuset, og vi har sendt ut rundt 50 000 brosjyrer. Les mer om foreldreprogrammet her.

 9. Vi har jobbet med den nye personvernlovgivningen (GDPR) for å sikre personvernet til alle støttespillere og samarbeidspartnere og andre som er i kontakt med oss. Se personvernerklæringen her.

 10. Vi har gjennomført veldedighetsløpet No Finish Line Oslo på Rådhusplassen sammen med Susanne og Thor Hushovd! Her ble det løpt inn over 360 000 kroner for arbeidet for en barndom uten vold og overgrep. Helt fantastisk gøy! Se mer om No Finish Line Oslo her.

 11. Fått på plass en egen nettbutikk! Alt overskuddet fra produkter solgt i nettbutikken bidrar til arbeidet for en barndom uten vol dog overgrep. Se nettbutikken her!

 12. Styrket organisasjonen med flere fantastiske og dedikerte ansatte! Se alle de ansatte her.

 13. I løpet av 2018 har 412 volds- eller overgrepsutsatte barn og unge hatt et gratis opphold på Stine Sofie Senteret, sammen med 297 trygge voksne! Les mer eller søk om opphold her.

Har du lyst til å engasjere deg og bidra til arbeidet for en barndom uten vold og overgrep? Bli Barnerettsfadder!