Tar kommisjonens avgjørelse til etterretning

Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenoppta straffesaken mot domfelte i Baneheia-saken, Viggo Kristiansen. – Vi tar kommisjonens avgjørelse til etterretning, sier Eva Kvelland, leder for marked og kommunikasjon i Stine Sofies Stiftelse.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtektene og drapene på Stine Sofie (8) og Lena (10) i Baneheia i Kristiansand. Dommen er flere ganger begjært gjenopptatt, og 18. februar 2021 besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at domfelte Kristiansen skal få saken behandlet på ny i retten. Kommisjonen er et uavhengig organ, med oppdrag om å vurdere og avgjøre om vilkår for gjenåpning er til stede i rettskraftige straffesaker. Gjenåpning er ikke en frifinnelse, men en avgjørelse om at saken på ny skal prøves for en domstol.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, og har i utgangspunktet tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte. Avgjørelsen i Gjenopptakelseskommisjonen endrer ikke på det faktum at Stine Sofie og Lena ble brutalt voldtatt og drept 19. mai 2000, understreker Kvelland.

Stine Sofies Stiftelse ble grunnlagt i kjølvannet av Baneheia-drapene, med formål om å jobbe for en barndom uten vold og overgrep.

– Avgjørelsen i kommisjonen påvirker ikke stiftelsens arbeid. Hver dag utsettes barn og unge for vold og seksuelle overgrep. Sammen med våre støttespillere og samarbeidspartnere skal vi fortsette å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Vår jobb er viktigere enn noen gang, slår Kvelland fast.

Avgjørelsen i Gjenopptakelseskommisjonen påvirker selvsagt de pårørende.

– Ada Sofie Austegard er generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse. Som mor til Stine Sofie er det selvsagt belastende for henne at saken gjentatte ganger kommer opp. Hun er vår leder, og som kollegaer vil vi være der for henne på alle måter vi kan.


Stine Sofies Stiftelse har ingen ytterligere kommentarer til avgjørelsen i Gjenopptakelseskommisjonen.

Eva Kvelland
leder marked og kommunikasjon
905 34 452
eva@stinesofiesstiftelse.no


Ada Sofie Austegards bistandsadvokat, Håkon Brækhus, kan kontaktes på 483 05 002.