Takk for nå, Finnmark!

I tre uker har vi gjennomført en omfattende Finnmarkstur. 2000 km er tilbakelagt, kommuneledelser i 12 ulike byer har fått besøk, og rundt 7000 barn og unge har fått undervisning. Erfaringene og inntrykkene har vært mange.

– Det har vært hektisk, til tider intenst og slitsomt, men også ufattelig gøy og lærerikt, forteller generalsekretær, Ada Sofie Austegard. – Vi har lært enormt mye om Finnmark disse ukene.


Ønsket å lære mer om Finnmark

Fra 5. til 22. september besøkte stiftelsen 12 ulike byer fra Alta til Kirkenes for å sette fokus på vold og overgrep mot barn. Vi erfarte at variasjonene var store fra by til by.

– Noen hadde vold og overgrep mot barn som et viktig satsningsområde og hadde god samhandling mellom relevante faginstanser. Andre kommuner strevde mer med å lage gode handlingsplaner og effektive tiltak for å gi dette viktige arbeidet nok fokus. Dette handlet ikke nødvendigvis om manglende vilje, men heller manglende kompetanse på feltet, forteller Ada Sofie.

Ada Sofie forteller at målet med Finnmarksturen har vært å tilby informasjon til kommunene i nord, samtidig som stiftelsen ønsket å lære mer om dem.

– Vi fikk innsikt i hva slags konkrete utfordringer de ulike kommunene står overfor, og hvilke styrker de har, forteller generalsekretæren. I vårt langstrakte land er ikke Finnmark alene om å ha utfordringer knyttet til vold og overgrep mot barn. Erfaringene vi har gjort oss på denne turen kan vi ta med oss i vårt videre arbeid til andre steder i Norge.


Fikk noen kultursjokk på veien

Det er ikke første gang Ada Sofie og stiftelsen har besøkt Finnmark, likevel var det flere ting vi møtte som de ikke var helt forberedt på. Blant annet forteller Ada Sofie at møte med den samiske kulturen var spesielt spennende og lærerikt for hennes del.

– Jeg personlig var ikke klar over at mange av skolebarna ikke kunne snakke norsk. De lokale der fortalte oss at taushetskulturen og hensynet til storfamilien var det største hinderet for tidlig avdekking av vold og overgrep mot barn og unge. Alt dette beviser bare at stiftelsen må gjøre en ekstra innsats for å få oversatt mye av vårt arbeid til samisk.


Snakket med flere barn og voksne med egne erfaringer

I de 12 byene vi besøkte underviste vi elever fra 1. til 10. trinn. De fikk kunnskap om hva som er lov og ikke lov, hva de kan gjøre, og hvor de kan søke hjelp.

– Vi opplever at å være så tett på, og undervise barna har stor effekt. De følger nøye med, er aktive og stiller spørsmål, forteller Ada som flere ganger ble imponert over hvor mye barna kunne om tematikken fra før.

Forskning viser at omtrent to i hver skoleklasse har erfaringer med vold eller overgrep. At omfangstallene er mindre i Finnmark er det ingen grunn til å tro. Ada Sofie forteller om flere tilfeller hvor hun snakket med barn og voksne som hadde egne erfaringer med vold eller overgrep i barndommen.

– Jeg tenker det er veldig flott at de er åpne og snakker om det. Det er slik vi får tematikken frem i lyset, og det bidrar til at vi kan forebygge og avdekke flere tilfeller, og ivareta de voldsutsatte barna på en bedre måte.


Driver gratis tilbud i Grimstad til voldsutsatte barn og unge

Etter disse ukene håper vi at flere av tiltakene er blitt bedre kjent og at befolkningen i Finnmark ønsker å benytte seg av det. Stiftelsen driver blant annet Stine Sofie Senteret i Grimstad - et kurs- og mestringssenter og et tilbud for barn og familier som er utsatt for vold eller overgrep.

– Vi er klare for å ta imot flere barn og unge fra Finnmark på senteret. Vi håper fagpersoner i hele Finnmark hjelper barna og deres familier med å finne veien ned til oss, slik at vi kan gi dem gode opplevelser, kurs og mestring, forteller Ada Sofie.


Arbeidet fortsetter fra Grimstad

Selv om stiftelsen nå har forlatt Finnmark, er jobben ikke over. Blant annet er arbeidet med å oversette deler av tiltakene våre til samisk, allerede satt i gang.

– Vi kommer til å holde kontakten med dem vi møtte der oppe, slik at vi forhåpentligvis kan etablere gode samarbeid om konkrete tiltak for å øke innsatsen mot vold og overgrep mot barn. Ikke minst håper vi at kommunene vil bruke våre verktøy i deres videre arbeid, avslutter Ada Sofie som ikke legger skjul på at hun gjerne besøker Finnmark igjen.

– Jeg elsker Finnmark, landskapet og naturen. Med 4-6 timer i bil om dagen fikk vi se en del natur, ler Ada.

Les mer om Finnmarksturen her