Sykepleiere kan hindre vold mot spedbarn

Det er vanskelig å se og enda vanskeligere å tro: Spedbarn utsettes for grov vold. Løsningen er ikke enkel, men helsepersonell er en viktig del av den.

1. oktober 2019 lanserte Kripos rapporten Alvorlig vold mot barn. Budskapet var både vondt og viktig: Små barn som utsettes for vold får alvorlige skader, varige mén eller dør. Stine Sofie Foreldrepakke skal gi helsepersonell verktøy til å forebygge vold mot de minste.

– Den grove volden mot de små skjer som regel i hjemmet, og den skjer i affekt fra de som skal være trygge omsorgspersoner. Kripos-rapporten viser hvor viktig det er å jobbe med forebygging, forteller Tone Emilie Spinnangr, som er barnesykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

I arbeidet i stiftelsen bruker hun mange av sine egne erfaringer som sykepleier.

– Sykepleieren er allsidig og kan utgjøre en stor forskjell. Selv om det er noen år siden jeg jobbet som barnesykepleier selv, har jeg med meg mange av menneskemøtene på jobb hver dag. I hodet har jeg bilder av små kropper, fulle av skader, påført av de som skulle gi trygghet. Det minner meg på hvor viktig det er å gi foreldrene kunnskap og strategier for å håndtere det som er krevende.

Over et halvt år er gått siden hun lanserte Stine Sofie Foreldrepakke – et informasjonsprogram som skal gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet. Sammen med en rekke fagfolk har stiftelsen utviklet et program som skal gi støtte og verktøy til å håndtere krevende situasjoner.


Helsepersonell er nøkkelen

– Appen 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre er til bruk i hverdagen. Når barnet gråter, når du får for lite søvn eller er bekymret. Vi håper at enkle og lett tilgjengelige tips og råd kan gi foreldre den støtten de trenger for å beholde kontrollen når det røyner på.

Spinnangr forklarer at den viktigste delen av foreldreprogrammet handler om de samtalene helsepersonell har med foreldre i svangerskapet, på barsel og på helsestasjonen.

– Vi vet for eksempel at mange synes det er vanskelig å snakke med blivende og nybakte foreldre om hva som kan utløse vold og om vonde erfaringer fra egen barndom. Målet er at materiellet, filmene vi har laget og en egen veileder for helsepersonell skal gjøre det litt lettere. Disse samtalene, tidligst mulig, er nøkkelen for å forebygge vold mot de minste.


Farlig å miste kontrollen

Av de 90 barna og sakene som er grunnlag for Kripos-rapporten, var over halvparten fem måneder eller yngre da saken ble registrert. En fjerdedel var under to måneder. Bruddskader og hodeskader, antakelig på grunn av voldsom risting, gikk igjen. Løsningen er sammensatt, men rapporten slår fast at «forebyggende programmer kan gi foreldre gode verktøy for å håndtere gråt, søvnmangel og alt annet som følger med å bli foreldre, og hjelpe dem til å bli trygge omsorgspersoner.»

– Barnets første leveuker og -måneder er slitsom for både barn og foreldre. Nye roller, mye gråt og lite søvn kan gjøre det krevende for mange nybakte mammaer og pappaer. Målet med Stine Sofie Foreldrepakke er å nettopp å gi de verktøyene som Kripos etterlyser. De som gjør at du beholder kontrollen og fortsatt er en trygg forelder. Konsekvensene av det motsatte kan være fatale, forteller Spinnangr.

Fundamentet i Stine Sofie Foreldrepakke er ti smarte tips – eller ti temaer. Innholdet er utformet av noen av de fremste fagpersonene på området.

– Det er ikke dyster og tung informasjon om vold. Vi snakker blant annet om søvn, om gråt, om forventninger, frustrasjon og hjernebygging, og om hvordan egen barndom påvirker deg som forelder. De tingene som angår absolutt alle blivende og nybakte foreldre. Det har vært viktig. Programmet er for alle, ikke bare de i den såkalte risikosonen, sier Spinnangr.


Lavterskel hjelpetelefon og chat

– Stine Sofie Foreldrepakke har fått en start vi bare kunne drømme om. Hittil er 440 ulike institusjoner med – helt uten kostnader. Programmet brukes av jordmødre og helsesykepleiere på helsestasjoner, men også på barsel, nyfødtintensiv, familiesentre og andre steder. Vi har sendt ut nesten 85 000 eksemplarer av Foreldreboka – 10 smarte tips, og 13 000 har lasta ned foreldreappen. I tillegg har vi både helsestasjoner og fødeavdelinger i gang med en egen pilot, slik at vi kan evaluere og justere programmet. Over 700 foreldre har svart på en egen spørreundersøkelse, og tilbakemeldingen er så langt veldig positive!

Spinnangr er stolt av foreldreprogrammet, men måtte vente til mars i år før den siste brikken kom på plass.

– Mange har etterspurt en egen telefon og chat for foreldre som trenger hjelp når det blir for krevende. 1. mars åpnet den – takket være et fantastisk samarbeid med Mental Helse. Foreldresupport 116 123 har hatt hundrevis av henvendelser siden oppstarten, og fikk ekstra stor pågang under koronasmitten.

– Når det blåser litt ekstra, så kan det være fint å kunne ta en telefon til en trygg voksen som kan gi litt hjelp, støtte og veiledning. Det kan være nok til at du beholder kontrollen der og da, og er et viktig supplement til resten av foreldreprogrammet, avslutter Spinnangr.


Vil du lese mer om Stine Sofie Foreldrepakke? Besøk www.foreldrepakke.no