– Sultne på å lære mer

Denne uken deltok 160 barnehager fra Oslo og Viken på første samling i piloten til Stine Sofie Barnehagepakke. De ivrigste kjørte 14 mil for å lære mer om hvordan barnehagene kan styrke de ansattes evne til å handle ved mistanke om vold eller overgrep.

Harald Dean og Ole Morten G. Mouridsen Iris Lyngmo

Det er pedagogene Harald Dean og Ole Morten G. Mouridsen i Stine Sofies Stiftelse som gjennomfører piloten. De er veldig fornøyde etter den første av tre samlinger.

‒ De som deltok skal ha ros for et utrolig engasjement. De var aktive deltakere og viste stor interesse for tematikken. Vi merker at dette er barnehagefolk som er sultne på å lære mer, sier Mouridsen og Dean.


Skape tryggere ansatte

Stine Sofie Barnehagepakke skal sette barnehageansatte i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av den kunnskapen. Pedagogene ser at mange av deltakerne på samlingene kan mye om regelverket og tematikken rundt vold og overgrep mot barn, men at det ofte er utryggheten som bremser dem i hverdagen.

– De ønsker å bli tryggere på egen kompetanse og vi håper samlingene kan gi dem tryggheten de trenger for å få ut hele sitt potensial, sier Mouridsen.

Piloten er bestilt av fylkesmannen i Oslo og Viken, og gjennomføres i samarbeid med PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

‒ Vi er glade for å kunne gi det fylket med flest barnehager i landet en god innføring i hvordan de ansatte kan handle ved mistanke om vold og overgrep mot barn, sier begge pedagogene.


Utrolig bra faglig opplegg

Det er private og kommunale barnehager i og rundt Oslo, Sarpsborg og Kongsberg som deltar. Camilla Ludvigsen og Saimi Viinikka fra Sagene barnehage var fulle av lovord etter samlingen i Oslo.

– Mer kompetanse på dette er noe jeg virkelig har savnet, for vi kjenner oss for lite trygge på området vold og overgrep mot barn. Oslo har mange sårbare barn og barnehagene trenger mer kompetanse om tematikken. Dette arbeidet kommer vi til å prioritere å jobbe med fremover og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Camilla Ludvigsen.

Olstadmoen barnehage på Kløfta i Ullensaker var en av barnehagene på samlingen i Kongsberg. Daglig leder Inger Aaland og pedagogisk leder Ida D. Saunes setter seg gjerne i bilen og kjører 14 mil for å delta.

– Det faglige opplegget har vært utrolig bra, med flere nyttige verktøy og tips til hvordan vi kan involvere alle ansatte i det viktige arbeidet med å se og hjelpe barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, sier Inger Aaland.Gode tilbakemeldinger

Stine Sofies Stiftelse har pilotert Stine Sofies Barnehagepakke i Bodø, Asker og Agder siden januar i år, og det skal gjennomføres til sammen tre samlinger for hvert sted. Responsen fra deltakerne i Oslo og Viken er så langt svært positive før samling nummer to i november.

‒ Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, og vi ser at vi har funnet en måte å gjennomføre samlingene på som muliggjør at deltakerne får jobbet godt med tematikken, sier Harald Dean.

Alle pilotene skal være avsluttet i begynnelsen av 2021. Målet er lansering i hele landet til høsten neste år. Vi gleder oss til fortsettelsen!