Stopp strømmingen av barn på nett

Norges Idrettsforbund vil presse barn og unges idrett ut på betalte strømmetjenester. Pengene rår. Risikoen barna utsettes for nevnes ikke med et ord. Nå må alle foreldre reservere barna sine mot filming i idretten!

Vi oppfordrer foreldre til å reservere barna mot streaming i breddeidretten. Illustrasjonsbilde

NIF vil ikke lytte

Allerede i mai advarte Stine Sofies Stiftelse mot NIFs planer om filming og strømming av breddeidrett ut på nett. Mange med oss reagerte på den blinde teknologi og pengefokuset som kom fra NIF. De hadde ikke gjort noen form for risikovurderinger. De hadde ikke spurt foreldre om den risikoen de utsetter barna for. De har heller ikke spurt barna om den risikoen de utsettes for.

Over 60 kommuner og flere hundre idrettsklubber har allerede tillatt slike kameraer, mot våre advarsler.

Du kan ikke blindt stole på verken kommune eller klubb. Vår oppfordring til alle idrettsforeldre er - reserver barna fra å bli strømmet rett på nett!

Få oppskriften i bunnen av saken.

Les: La barn og unge få drive sin idrett i fred for kameraene.


Flere kommuner sier nei

Nå kjører NIF, Norges Fotballforbund og en rekke andre særforbund en pågående kampanje hvor problemene med å eksponere barn på nett dysses ned. Med strømmeselskapet MyGame skal det settes opp over 2000 kameraer på idrettsarenaer i hele Norge.

Oslo kommune sier NEI. Kristiansand kommune sier NEI. Det er mange kommune som sier NEI. De sier at barn ikke skal eksponeres i breddeidretten. Ikke 10 åringer, ikke 13 åringer, ikke 15 åringer. De må vente til de kan bestemme selv som 18 åringer.


Utsettes for enorm risiko

Idrettsforbundene lukter penger. Det samme gjør klubbene. Men det er barna som bærer risikoen. Det nevnes verken av Norges Idrettsforbund (NIF), særforbund, klubber eller MyGame.

Mobbing og exposed-kontoer: Ved å tillate filming på sine arenaer, så har kommunene åpnet opp en ny kanal for mobbere. KRIPOS advarer mot et sterkt voksende antall Exposed-kontoer. Anonyme nettkontoer som brukes for å mobbe og seksualisere navngitte barn og unge i idrett, skole og nabolag.

Grooming: Via strømmetjenestene får voksne uten å nødvendigvis ha noen tilknytning til barna mulighet til å speide etter overgrepsofre. Her vil de få presentert de unge, med fullt navn, og kan søke dem opp på Snap eller Instagram. De vil få en grunn til å ta kontakt. Si noe fint om kampen de har spilt. Spørre om å bli venner. Være snille for en stund, for deretter å dreie samtalen over på kropp og sex. Grooming, som det kalles, skjer allerede i stort omgang.

Barn på hemmelig adresse: Trusselutøver får en ny kanal å søke i. De leter etter egne familiemedlemmer som forsøker å rømme fra dem etter vold eller overgrep. Familier og barn på flukt i eget land og som bor på hemmelig adresse. Noen har fått ny identitet. Med nye navn og nye adresser er de i full dekning. Nå kan de bli oppdaget av de nye kameraene, eller må slutte med idrett.

Les: En ny arena for overgripere.


Vi oppfordrer foreldre til å reservere barna

De private selskapene innhenter ikke samtykke fra foreldrene for å filme barna. De har fått tillatelse fra NIF. Regjeringen har så langt valgt å snu ryggen til. Klubbene står ansvarlig dersom medlemmer blir utsatt for mobbing, overgrep og vold, men ser mest på inntektene. Idrettsforeldre over hele landet må ta et standpunkt – derfor oppfordrer vi nå alle foreldre til å reservere sitt barn på minidrett.no


Slik reserverer du barna dine fra å bli lagt på internett:

  1. Logg deg inn på minidrett.no med Bank-ID
  2. I menyen på toppen klikker du på «Min side»
  3. I venstre kolonne finner du «Personvern og innstillinger»
  4. Klikk på «Personvern og innstillinger»
  5. Klikk på «Samtykker og reservasjoner»
  6. To bokser i toppen. Klikk på «Filming, strømming, bilder»
  7. Under «Filming, strømming, bilder». Klikk på «Reservasjoner»
  8. Klikk på alle tre knapper.
  9. Gjenta for hvert familiemedlem.