Samarbeider for en barndom uten vold og overgrep

I januar fikk flere ansatte i Gjensidigestiftelsen presentert Stine Sofie Foreldrepakke, Stine Sofie Barnehagepakke og Stine Sofie Hverdagspakke, tre av prosjektene som de også bidrar med å finansiere. De var fulle av lovord!

Besøk av gaveavdelingen i Gjensidigestiftelsen

Livsløpsprogrammet er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelse. Formålet med samarbeidet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og å ivareta de utsatte barna og deres omsorgspersoner. Gjensidigestiftelsen har inngått et 10-årig samarbeid for å utvikle, og drifte tre store prosjekter i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse.


Besøk av Gjensidigestiftelsen

I januar fikk flere ansatte i Gjensidigestiftelsen presentert Stine Sofie Foreldrepakke, Stine Sofie Barnehagepakke og Stine Sofie Hverdagspakke, tre av prosjektene som de også bidrar med å finansiere.

– Foreløpig er vi kjempe fornøyde fra vår side, forteller leder av gaveavdelingen, Ingrid Tollånes. Hun forteller at de deltagende for dagen alle jobber i gaveavdelingen i ulike deler av Norge. – Det er viktig for alle å få en forståelse for hva vi er med på.

Når Gjensidigestiftelsen bevilger penger er de opptatt av det langsiktige resultater, ikke bare kortsiktige prosjekter. Det som varer i lag tid er et viktig prinsipp for det vi inverterer i mener Ingrid.

– Livsløpsprogrammet er virkelig et eksempel på nettopp langsiktig prosjekt, sier hun. Vi kan hjelpe mange til å få et bedre liv, på sikt.

Hun forteller også at de to stiftelsenes visjoner og formål sammenfaller på en fin måte.

– Vår visjon i Gjensidigestiftelsen er «gode liv i et trygt samfunn», som passer fint med stiftelsen sitt formål som er en barndom uten vold og overgrep.

Les mer om Stine Sofie Foreldrepakke


Fulle av lovord

Etter å ha få presentert de tre prosjektene, er de fulle av lovord om både prosjektene og Stine Sofie Senteret.

– En bedre investering enn å nå de sårbare barna og deres omsorgspersoner, det går ikke. Det er et så viktig felt, og med så mange konsekvenser. Jeg er imponert over hvordan dere jobber faglig sett, hvor målrettet det er og hvor stort og nasjonalt det hele er. Hele landet får glede av tilbudet. Jeg forstår hvorfor folk trives her; maten, arkitekturen, menneskene og det fantastiske miljøet, skryter Trine Vekseth som er områdeleder i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. – Det var virkelig vært turen!

– Jeg er imponert over hvor faglig solid alt er, sier Annhild Mosdøl som er seniorrådgiver for større satsinger i Gjensidigestiftelsen. – Det er et godt kunnskapsgrunnlag, involvering av brukere og testing. Jeg har god tillitt til at dere benytter midlene på en god måte.

Per januar er Stine Sofie Foreldrepakke rullet ut og er i en oppstarts- og pilotfase. Stine Sofie Barnehagepakke er også i gang med pilotering i tre ulike fylker i Norge. Hverdagspakka er enda i startfasen, men Ingrid er ikke i tvil om at dette kommer til å bli bra.

– Vi har stor tro på at dette. Vi ser jo allerede nå hvor mange som vil bruke dette. Dere møter ett behov hos brukerne, og jeg er sikker på at det blir så positive resultater av det.

Les mer om Stine Sofie Barnehagepakke


Spent på fremtiden

Når de tre prosjektene er kommet ordentlig i gang, er planen å evaluere og dokumenter resultater av prosjektene, og Ingrid er spent på fortsettelsen.

– Den store oppgaven blir å spre resultatene i politisk arbeid. Det blir spennende å se hvordan dere klarer å fortette å påvirke - det er en system- og samfunnsjobb som gjenstår. Vi er selvfølgelig med dere i arbeidet videre, understreker hun.

Leder for Livsløpsprogrammet, John Are Jonassen er veldig fornøyd med besøket fra Gjensidigestiftelsen.

– Det var veldig fint at de kom på mange, forteller han. Vi er utrolig glade for dette samarbeidet, som gjør det mulig for oss å jobbe med disse prosjektene. Sammen står vi på barnas side!

Les mer om Stine Sofie Hverdagspakke

Annhild, Ingrid og Trine fra Gjensidigestiftelsen er veldig fornøyde med dagens besøk