Ditt verste mareritt er livet du lever

Kriminalitetsutsatte barn og deres omsorgspersoner forteller om gjentatte eksempler på hvordan de lever i konstant frykt av å treffe gjerningspersoner på permisjon, ved overflytting eller løslatelse. Hva skal til for å gi en mer trygg og forutsigbar hverdag for dem?

Ny rapport


Under Arendalsuka vi Stine Sofies Stiftelse presentere vår helt ferske rapport «Ditt verste mareritt er livet du lever», en gjennomgang av utførelse av varslingsreglene i fem norske fengsler. Etter mer enn 20 års arbeid med problemstillinger knyttet til både regelverket om – og fengslenes praktiske gjennomføring av – varslingsreglene, erfarer vi i Stine Sofies Stiftelse at både regelverk og praktisk gjennomføring fremdeles bærer preg av mangler og lokale variasjoner.

Gjennom kontakt med barn som fornærmede, pårørende eller etterlatte hører vi eksempler på hvordan de og deres omsorgspersoner lever i frykt av å treffe gjerningspersoner på permisjon, ved overflytting eller løslatelse. Varsling i forkant kan være med på å redusere belastningen og skape forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. Våre funn tilsier at dagens regler og retningslinjer som regulerer dette, må revideres. Under arrangementet vil vi foreslå konkrete tiltak som vil bidra til å gi barna og deres omsorgspersoner mer trygghet og forutsigbarhet, og enklere for kriminalomsorgen utøve regelverket likt for alle.

Se rapporten i sin helhet her.


Praktisk informasjon:

Onsdag 17. september under Arendalsuka

Kl. 12:00 - 12:45

Gamle Arendal fengsel, Parkveien 5


Medvirkende:

  • Maria Aasen-Svensrud, første nestleder Justiskomitéen, Arbeiderpartiet
  • Lise Sannerud, direktør, Kriminalomsorgen
  • Line Duesund Svendsen, jurist, Stine Sofies Stiftelse
  • Endre Bendixen, jurist, Stine Sofies Stiftelse

Se arrangementet på Facebook her.

Se arrangementet på arendalsuka.no her.