Pårørendeseminaret 2018

I helgen ble det årlige pårørendeseminaret gjennomført. - Det er nyttig å treffe likesinnede og dele erfaringer, er tilbakemeldingen fra en av deltakerne.

Pårørendeseminaret 2018 Susanne Bergstøl

Pårørendeseminaret arrangeres hvert år, og er et samlingspunkt for pårørende til drepte barn. Seminaret går over tre dager, og deltakerne får faglige input og oppdatering på lovverket - men det sosiale er vel så viktig.

- Jeg har hatt stort utbytte av det sosiale opplegget, var tilbakemeldingen fra en av årets deltakere. En annen beskrev det som nyttig å treffe likesinnede og å dele erfaringer.

Årets hovedforedragsholder var Ingvard Wilhelmsen. Han er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Foredraget «Sjef i eget liv. Hvordan kan vi best mulig takle motgang, stress og bekymringer?» ble godt tatt i mot av deltakerne.

- Foredraget var givende, sier en av dem.

Vi takker alle for ei fin helg sammen, med mange gode samtaler og viktige menneskemøter!


Ada Sofie ønsker velkommen. Foto: Susanne Bergstøl


Ingvard Wilhelmsen snakker om å være sjef i eget liv. Foto: Susanne Bergstøl