Stine Sofie Senteret vokser

2017 var det første hele driftsåret til Stine Sofie Senteret. Nå har mer enn 500 barn besøkt senteret. Daglig leder Kristin Stokke synes året har innfridd alle forventninger.

Daglig leder Kristin Stokke er fornøyd med utviklingen på Stine Sofie Senteret. Stian Herdal

– Det har skjedd kjempe mye! I 2017 har vi blitt tryggere på at dette tilbudet har en plass i samfunnet, det er brukt for oss, og deltagerne får mye igjen for å være her. Personalet mer kjent med hverandre, vi har fått mer erfaring med det faglige innholdet, noe som gjør oss tryggere på det arbeidet vi gjør.

Ved årsskiftet hadde omlag 500 barn besøkt senteret. Det har gått jevnt oppover, men det er fremdeles et lite stykke frem til målet om 12 til 16 barn i uken. Kristin er overbevist om at det bare er snakk om tid.

–  Vi har vært veldig utålmodige. Det gjør det lett å glemme hva vi faktisk har fått til på så kort tid. 


En positiv pause fra en slitsom hverdag 

Kristin forteller at tilbakemeldingene fra familiene som har vært på opphold her er veldig positive.

 – Vi blir beskrevet som et veldig brukervennlig tilbud, det er lett å søke seg inn her. Familiene og barna forteller at det er godt å treffe andre i lignende situasjon. Tilbakemeldinger som går igjen er at personalet er fantastiske mennesker, deltagerne føler seg likt og de lærer noe nytt. Oppholdet blir beskrevet som en positiv pause fra en slitsom hverdag.

Tilbakemeldingene fra ulike deler av hjelpeapparatet er også gode.

– BUP-er og andre tjenester forteller at de får tilbake en familie som er lettere å jobbe med fordi de befinner seg på et annet sted, mentalt.  Vi får også høre om foreldre som har gått tilbake i jobb etterpå, og barn og ungdom som har gått tilbake i skolen. De får troa på hverdagen igjen, og det er jo fantastisk å høre, forteller Kristin.


Et unikt tilbud 

Hun tror at mye av suksessen til senteret ligger i rammene for tilbudet. Det er andre tjenester som driver med mye av det samme, men på en helt annen måte.

 – Hovedforskjellen er at vi er et kurs- og mestringssenter. Det finnes ikke noen andre steder. Vi har fokus på mestring – på det de får til – ikke på det som er vanskelig. Vi krever ikke at de snakker om det vanskelige, det viktigste er å være her sammen med andre. Det er det eneste vi krever fra dem.

Mange deltakere sier at de har hørt mye av det samme før, men ikke helt forstått det. Kristin tror opplegget på senteret er mer tilpasset dem.

– Vi legger til rette for at barn treffer andre barn, og voksne andre voksne, som kan kjenne seg igjen i det samme. Barna lærer bedre av et lekent fokus, og det at vi er sammen med dem i seks dager tror jeg gir en trygghet og en ro som gjør dem mer tilgjengelig for kunnskap.


Hver uke er et nytt høydepunkt 

Det er vanskelig å oppsummere 2017 med bare en setning. Kristin synes at hver uke er et høydepunkt i seg selv.

– Alle de positive tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er den beste attesten. Jeg synes det er like fint hver gang.

Som daglig leder vil hun også trekke frem at det er godt å få gode tilbakemeldinger fra de ansatte. 

– Det at vi klarer å få til en så bra og positiv arbeidskultur – på tross av alt det vanskelige vi jobber med. Når folk har det bra på jobb blir også tilbudet 100 prosent bedre.


Fremtiden for senteret 

Hva fremtiden vil bringe er vanskelig å forutse, men Kristin har likevel noen tanker.

– Jeg håper at alle hjelpere der ute kjenner til oss. Når de møter et barn som har opplevd vold og overgrep så vil dette tilbudet dukke opp som den mest naturlige ting i verden.

I dag får senteret en støtte på 30 millioner over statsbudsjettet. Hun håper og tror at disse står trygt.

– 30 millioner kan høres veldig mye ut, men det er en dråpe i havet sammenlignet med hva det potensielt sett kan koste samfunnet dersom disse barna og familiene ikke får hjelp. 


Artikkelen stod på trykk i Stine Sofies Stiftelse sin årsrapport for 2017. Du kan lese hele årsrapporten her