Samler fag i egen enhet

1. mars samlet Stine Sofies Stiftelse fag, forskning og utvikling i en egen fagenhet for vold og overgrep. – Det gjør vi for å jobbe enda mer kunnskapsbasert og treffsikkert, sier Kristin Stokke, som skal lede den ambisiøse nysatsingen.

Kristin Stokke skal lede den nye fagenheten for vold og overgrep

Etter over 20 år i drift og nesten 5 år med eget senter, har stiftelsen stokka om på kortene i egen organisering. De tre nye enhetene er fagenhet for vold og overgrep, administrativ enhet og Stine Sofie Senteret. På toppen sitter fremdeles generalsekretær Ada Sofie Austegard.

– I 2016 var vi seks ansatte. Nå nærmer vi oss seksti. Selv om en stor del av veksten henger sammen med etableringen av Stine Sofie Senteret, har vi også en solid vekst i alle andre deler av stiftelsen. Derfor var det naturlig å se innover på måten vi er organisert. Målet var å flytte brikkene dit de vil gi oss størst kraft i arbeidet for en barndom uten vold og overgrep.

Det sier Kristin Stokke, som siden 2016 har vært daglig leder på Stine Sofie Senteret. Nå skal hun lede den nye fagenheten for vold og overgrep.

– Vold og overgrep er og bør være et eget fagområde. Vi er blitt faglig tunge og solide i stiftelsen, men trengte å samle kreftene – særlig forsknings- og utviklingsarbeidet. Derfor var det naturlig med en egen fagenhet.

Gir kunnskapen økt kraft

Den nye fagenheten rommer tre avdelinger: avdeling for forskning og utvikling, avdeling for Livsløpsprogrammet og avdeling for juridisk arbeid og oppfølging. I følge Stokke vil det gi viktige synergier.

– Vold og overgrep mot barn må sees i et livsløpsperspektiv. Det handler om forebygging, avdekking og om tidlig ivaretakelse og hjelp. En slik helhetstenkning krever at vi gir kunnskapen kraft, særlig gjennom å satse på forskning- og utviklingsarbeid. Den nye enheten gjør at vi lettere kan jobbe helhetlig innen fagområdet.

– Målet er at de tre områdene skal virke sammen og skape synergier som gjør at arbeidet vårt blir enda mer kunnskapsbasert og treffsikkert, sier den nye enhetslederen.

Forskningsløft

To viktige prinsipper for arbeidet i stiftelsen er at innsatsen skal være brukernær og kunnskapsbasert.

– Vi må vite om det vi gjør fungerer for de det angår. Derfor setter vi i gang store forsknings- og evalueringsprosjekter for de store tiltakene våre. Flere i samarbeid med Folkehelseinstituttet, forteller Stokke.

Forskningsinnsatsen til Stine Sofies Stiftelse er ikke ny, men nå organiseres den i en egen avdeling under den nye enheten. Det største prosjektet ble igangsatt allerede i 2019.

– Sammen med Folkehelseinstituttet jobber vi med den såkalte Tripple-S-studien. Det er en langtidsstudie der vi over flere tiår skal følge livene til volds- og overgrepsutsatte barn og unge som har hatt opphold på Stine Sofie Senteret. Sammen med kunnskapen vi får fra det øvrige forsknings- og evalueringsarbeidet, skal det danne grunnlag for arbeidet vårt.

– Jeg tror måten vi nå organiserer oss på vil styrke oss både faglig og internt, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i den nye enheten, avslutter den nye enhetslederen.