Hamburgere til inntekt for Stine Sofies Stiftelse

I desember donerer McDonald’s 1 krone til Stine Sofies Stiftelse for hver solgte Big Mac-meny. Pengene skal bidra til å realisere målet stiftelsen har om å ta imot dobbelt så mange barn og unge på Stine Sofie Senteret.

Med hjelp fra Ronald McDonald Barnefond, åpnet Stine Sofie Senteret i Grimstad høsten 2016. Fondet finansierte byggingen av boenhetene på senteret, samt vedlikehold i 20 år. McDonald’s sin innsamling i desember går til å styrke det viktige arbeidet som Stine Sofies Stiftelse gjør, og til å doble kapasiteten på senteret.

- På Stine Sofie Senteret gir vi gode opplevelser til barn og unge som har vært utsatt for vold eller overgrep. Her møter barna trygge voksne og barn med liknende erfaringer. Målet er at barna skal være bedre rustet til hverdagen og livet etter det vonde. I dag tar vi imot 500 barn årlig på Stine Sofie Senteret. I løpet av 2023 er målet å doble kapasitet slik at mer enn 1000 barn fra hele landet kan få et tilbud hos oss, sier Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.


Innsamlingsbeløpet dobles

I hele desember går 1 krone av hver solgte Big Mac-meny til Stine Sofies Stiftelse. Alle McDonald’s-restauranter i Norge er med på innsamlingsaksjonen, noe som betyr at store deler av landet kan bidra til innsamlingen. Det totale beløpet som samles inn i restaurantene vil også bli doblet av Guy Hands, som gjennom Food Folk forvalter merkevaren McDonald’s i Norden.

- I Norge samarbeider McDonald’s tett med Stine Sofies Stiftelse via Ronald McDonald Barnefond. Jobben som gjøres hver dag for å støtte og trygge barn og unge er enormt viktig. Med vårt bidrag håper vi på å kunne hjelpe enda flere volds- og overgrepsutsatte barn, sier Veronica Flinck, prosjektleder i Ronald McDonald Barnefond.


Sammen om å hjelpe flere og tilby mer

Både McDonald’s og Stine Sofies Stiftelse er glade for samarbeidet, og håper at innsamlingen kan styrke det viktige arbeidet som gjøres.

- Arbeidet for at alle barn skal få oppleve en trygg barndom, en barndom uten vold og overgrep, er dypt forankret i mitt personlige engasjement. Ikke minst i betydningen ved å kunne gjøre noe godt for utsatte og sårbare barn, de som ofte blir usynlige i samfunnsdebatten. Sammen med Ronald McDonald Barnefond, McDonald’s og deres gjester, kan vi hjelpe flere og tilby mer, sier Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.