Ny rapport: – Lettere å håndtere det som er vanskelig med Foreldrepakka

Etter ett år med Stine Sofie Foreldrepakke er konklusjonen klar: informasjonsprogrammet oppleves som relevant og nyttig for både foreldre og helsepersonell.

Tone Emilie Spinnangr, spesialsykepleier og prosjektleder for Stine Sofie Foreldrepakke

Høsten 2019 lanserte vi Stine Sofie Foreldrepakke. Informasjonsprogrammet skal gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet, og verktøy til å håndtere krevende situasjoner. Nå foreligger evalueringen av pilotperioden og resultatene er gode nyheter.

‒ Evalueringen viser at foreldrepakka gir både foreldre og helsepersonell konkrete verktøy for å håndtere en vanskelig tematikk. Det er ekstra oppmuntrende at programmet har bidratt til å avdekke gravide eller nybakte foreldre som trenger ekstra oppfølging, sier spesialsykepleier og prosjektleder Tone Emilie Spinnangr.


Relevant for alle foreldre

Programmet brukes til viktige samtaler i svangerskapet, på sykehuset og på helsestasjonen etter fødsel, og er utviklet sammen med både foreldre og fagfolk. Utgangspunktet er 10 temaer, omgjort til konkrete tips for både mammaer og pappaer. Evalueringen viser at foreldre er positive til både innholdet og verktøyene, inkludert appen «10 smarte tips til alle småbarnsforeldre».

‒ Det kommer tydelig frem at informasjonen oppleves som relevant fordi innholdet setter søkelys på vanlige utfordringer og krevende perioder som alle foreldre kan forvente å møte, sier Spinnangr.


Gjør vanskelige samtaler lettere

Helsepersonell er forpliktet til å ta opp temaet vold og overgrep mot barn i henhold til sine helsefaglige retningslinjer. De opplever at foreldrepakka er til god hjelp.

‒ I samtale med foreldre får de tatt opp temaene uten at man nødvendigvis snakker så mye om vold. Det er mer fokus på hva foreldre skal gjøre, istedenfor alt foreldre ikke skal gjøre. Det får vi mye gode tilbakemeldinger på, forteller Spinnangr.

‒ Helsepersonell opplever at de konkrete verktøyene utfyller hverandre. Verktøyene, som eksempelvis de ulike tema- og veiledningsfilmene, gjør det lettere å både informere og legge til rette for åpne og viktige samtaler med både blivende og nybakte foreldre om temaene både i svangerskapet, på sykehuset og på helsestasjonen.

Evalueringen viser også at helsepersonell som gjør individuelle tilpasninger, både på arbeidsplassen og i arbeidsmetoder, blir tryggere i gjennomføringen av samtaler med foreldre.

‒ Vi får også tilbakemeldinger på at opplæring fra oss i Stine Sofies Stiftelse er en viktig støtte i begynnelsen. Vi vil derfor prioritere å tilby det, slik at alle som bruker foreldrepakka aktivt i arbeidet sitt, blir trygge og kan starte det viktige arbeidet, sier Spinnangr og legger til:

‒ Et godt tips er kaste seg ut i det og øve gjerne sammen med en kollega eller foran speilet, sier hun.

Foreldrepakka består blant annet av denne boka til foreldre. Illustrasjon: Innoventi


Viktig rød tråd i svangerskapet

Etter ett års bruk ser Spinnangr klart at det er viktig at informasjonen i programmet blir gitt både i svangerskapsomsorgen, på sykehuset og på helsestasjonen etter fødsel.

‒ For å sikre en god dialog på sykehuset, er det viktig at foreldre har blitt introdusert til tematikken allerede i svangerskapsomsorgen. Da blir det lettere å gjenta kjent stoff på sykehuset, og ikke minst å veilede om gråt og trøst i tiden rett etter fødsel.


Rulles ut videre

Per 1. januar har Stine Sofie Foreldrepakke blitt rullet ut til 253 av landets 356 kommuner, og planen er å utvide slik at pakken brukes i alle kommunene i Norge. Målet er at alle landets foreldre skal bli kjent med foreldrepakka.

‒ Det er gledelig at vi allerede etter ett år i drift kan vise til så gode tilbakemeldinger og at det faktisk nytter å gjøre vanskelige temaer lettere å snakke om. At flere som behøver ekstra oppfølging har fått hjelp, viser hvor viktig det er å snakke om voldstematikken allerede i svangerskapet, avslutter Spinnangr.

.

Dette er Stine Sofie Foreldrepakke

.

Om rapporten

Stine Sofie Foreldrepakke ble pilotert fra 1. oktober 2019 til 1. juni 2020. Formålet med piloten var å innhente helsepersonells erfaringer rundt bruken av informasjonsprogrammet og verktøyene. Konsulentselskapet PwC har utarbeidet en evalueringsrapport som var ferdigstilt i november 2020.


Dette er de ti hovedfunnene:

  • Det er et klart behov for foreldrepakka.
  • Det er generelt svært positive tilbakemeldinger på konseptet 10 smarte tips og de ulike verktøyene og innholdselementene i foreldrepakka.
  • Den positive vinklingen av budskapet bidrar til at det oppleves relevant for alle foreldre.
  • Helsepersonell må finne sin egen form på bruken av foreldrepakka, og har behov for å øve for å bli trygge.
  • Den røde tråden fra svangerskapet, til sykehuset og hjemme etter fødsel er en stor styrke, og har særlig betydning for implementeringen ved sykehusene.
  • Helsepersonell på sykehus peker på at informasjonen som skal gis til foreldre må være enkel og kort.
  • Bruk av foreldrepakka har bidratt til at helsepersonell har oppdaget gravide eller nybakte foreldre som trenger ekstra oppfølging.
  • Implementering er krevende og tar tid.

Vi vil bruke funnene fra rapporten inn i arbeidet med å tilpasse Stine Sofie Foreldrepakke best mulig til behovet hos foreldre og helsepersonell.