Barne- og familieminister Toppe besøkte stiftelsen: –Viktig at barna ikke faller utenfor

Da barne- og familieminister Kjersti Toppe besøkte Stine Sofies Stiftelse i fjor høst, fikk hun en innføring i stiftelsens arbeid for en barndom uten vold og overgrep. Hun var imponert over måten stiftelsen arbeider med tematikken på.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe, her sammen med generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard.

– Jeg har veldig sansen for det som er i fokus, oppfølging av barn og ungdom som har blitt utsatt for vold og overgrep. Ikke i det akutte, men det at barna trenger oppfølging for å komme tilbake til et liv og for å unngå å falle utenfor utdanning og arbeid, bli syk og marginalisert. Da må vi se det i et helhetlig perspektiv i det arbeidet vi gjør med barn og unge.

Ministeren oppfordret stiftelsen til å fortsette å være synlige og aktive for barns rettigheter.

– Regjeringen skal jo fremme en ny handlingsplan for vold og overgrep mot barn, og da tenker jeg det er viktig at dere er tydelig inne og bidrar til hva som er viktig at vi fokuserer på politisk.

Ministeren opplevde besøket som givende og interessant.

– Etter besøket har jeg fått mye mer kunnskap om det viktige arbeidet dere gjør på flere områder, og det har vært veldig nyttig. Dette er et ansvar som ligger i departement som jeg har fått ansvar for, så dette er nyttig.