Ingen økning til Stine Sofie Senteret

Daglig leder Kristin Stokke er skuffet over forslag til statsbudsjett for 2020. – Søknadsmengden til senteret er stor, og vi begynner å få ventetid. Derfor hadde vi håpet og trodd på økt bevilgning for å bedre kapasiteten.

Kristin Stokke er skuffet over mangel på økning i bevilgningen til Stine Sofie Senteret.

– Når antall deltakere øker, så øker også behovet mer kapasitet. Vi har mulighet til å ta imot flere barn enn vi gjør i dag. Vi har god plass, men kan ikke øke opp uten flere ansatte, forteller Stokke.

Stokke forteller også at oppfølgingsteamet er blitt viktigere og viktigere. I dag har senteret en juridisk rådgiver og en rådgiver med politifaglig bakgrunn som hjelper deltakerne i overgangen mellom senteret og hjemkommunen.

– Arbeidsmengden er helt på smertegrensen, og kapasiteten er for liten til å gjøre nok av det vi ser hjelper barna og familiene i møtet med tjenestene i hjemkommunen. Vi hadde sårt trengt nye stillinger for å bedre kunne hjelpe der vi vet det fungerer.

– I år gir vi et tilbud til rundt 850 små og store deltakere. Med en liten økning i ressursene kunne vi både tatt imot flere – og gi et bedre oppfølgingstilbud. Jeg er skuffet over at det ikke ble løst i statsbudsjettet for 2020, sier Stokke.


Jubel for midler til foreldretelefon

Allerede i september kom barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad med budsjettlekkasjen: 3 millioner til en døgnåpen foreldretelefon i regi av Mental Helse og Stine Sofies Stiftelse.

– En hjelpetelefon for foreldre kan gi råd og støtte når småbarnstiden blir krevende. Ofte trenger man bare noen å snakke med som forstår, og som kan hjelpe deg med å beholde kontrollen, forteller Tone Emilie Spinnangr, som jubler for midler til satsingen.

1. oktober ble Stine Sofie Foreldrepakke rullet ut. Informasjonsprogrammet er for alle blivende og nybakte foreldre. Det er både en app til foreldre, og et viktig samtaleverktøy for helsepersonell i svangerskapsomsorgen, på barsel og på helsestasjonen etter fødsel. Spinnangr mener foreldretelefonen er en viktig del av satsingen.

– En døgnåpen foreldretelefon er viktig for å ha et tilbud på ettermiddag og kveld når helsestasjoner og andre instanser er stengt. Det er gjerne da det oppstår vanskelige situasjoner.

Telefonen skal være en del av Mental Helse sin hjelpetelefon. Stine Sofies Stiftelse skal stå for kompetansehevingen hos de ansatte.