Ikke for sent å snu

Nedleggelsen av operasjon Spiderweb har skapt massive reaksjoner. Flere enn 2 000 foreldre har sendt sin bekymring til Sør-Vest politidistrikt etter Stine Sofies Stiftelse oppfordret til foreldreopprør. Nå utfordrer vi politimester Hans Vik til å gjøre om beslutningen.

På sosiale medier har det kommet nærmere 7000 reaksjoner på at gruppen som skal forebygge, avdekke, etterforske og føre nettovergrepssaker mot barn for retten snart er historie. Spesialgruppen ble opprettet som prosjekt i 2019, og i 2021 ble den gjort permanent. 23. oktober er det imidlertid slutt til tross for at Spiderweb har jobbet frem over 100 domfellelser.

Foreldrene sa ifra!

Beslutningen medførte at vi i Stine Sofies Stiftelse ble alvorlig bekymret for barns rettsikkerhet, og oppfordret til foreldreopprør. Flere enn 2 000 foreldre sa tydelig ifra at de fryktet at innsatsen mot vold og overgrep mot barn ville bli svekket, og sendte e-poster og andre henvendelser til SørVest politidistrikt. Vi har også fått en rekkke tilbakemeldinger fra fagfolk som er rystet over nedleggelsen.

Gjør om beslutningen, Vik!

I et brev fra politimester Hans Wik til Stine Sofies Stiftelse står det skrevet at vold og overgrep mot barn fortsatt er høyeste prioritering. Prioritering betyr at det skal ha førsterett. «Høyeste førsterett» må da være absolutt helt på toppen. Samtidig uttaler Per Anders Røsgjorde til Stavanger Aftenblad, at innsatsen for å redde barna vil bli svekket ved nedleggelse av Spiderweb.

Les brevet fra SørVest politidistrikt her

30 millioner friske kroner er lagt i inn i forslaget til det nye statsbudsjettet. Pengene skal styrke politiets evne til å stoppe nettovergrep mot barn. Politimester Hans Wik uttaler at politiet i Sør-Vest vil fortsette å prioritere å redde barn fra overgrep på nett. De har brede fullmakter til å prioritere ressursene i sitt politidistrikt, og kan gi førsterett til oppgaven om å finne misbrukte barn og ta de kriminelle.

Les svaret fra Stine Sofies Stiftelse her

Vi kan ikke akseptere at Spiderweb, som har lykkes 100 ganger med å redde barn og stoppe grusomme overgrep, blir lagt ned. Nå ber vi politimester Hans Vik ta ansvar, se på budsjettet på nytt og gjøre om på beslutningen. Det er ikke for sent!

Les mer om hvordan du kan bidra i opprøret