‒ Hjertet mitt brenner for å trygge pappaene

I 2021 skal Stine Sofie Foreldrepakke rulles ut for fullt. Med hjelp fra nyansatte Kristin Håland skal flere i helsevesenet våge å spørre om hvordan foreldrene egentlig har det - allerede i svangerskapet.

Kristin Håland har lang fartstid som jordmor i tillegg til mastergrad og doktorgrad i tema vold i svangerskapet.

Kristin Håland starter som fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse 1. april, og hun er ingen hvem som helst. I tillegg til å inneha lang fartstid som jordmor, har hun rukket å ta både mastergrad og doktorgrad innen tematikken vold i svangerskapet. Dette kommer godt med i arbeidet med Stine Sofie Foreldrepakke, et informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre.

– Jeg ser frem til å bli med videre på kjempeviktige arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot de minste barna. Arbeidet starter allerede i svangerskapet, sier hun.

Leder for fag og tiltaksutvikling i Livsløpsprogrammet på Stine Sofie Foreldrepakke, John Are B. Jonassen, gleder seg over at Kristin nå er på plass.

– Vi er veldig glade for å ha Kristin med oss. Stine Sofie Foreldrepakke er i dag i bruk i 263 kommuner og vår ambisjon er å nå ut til alle foreldre i Norge. Kristins erfaring og innsikt i faget er gull verdt i den videre satsningen av informasjonstiltaket, sier han.


Et språk til helsepersonell

Tematikken vold i svangerskapet har alltid lagt Kristins hjerte nær. Som fersk jordmor sjonglerte hun i kommune - og spesialisthelsetjenesten i små og større kommuner. Her møtte hun gravide og blivende foreldre i krevende livssituasjoner. Ikke alle var like gode til å formidle at de behøvde hjelp.

– Det er viktig å gi helsepersonell muligheten til å spørre for å avdekke og hjelpe foreldre som sliter. Som helsepersonell har vi manglet et språk for å spørre om sårbare tema som psykisk helse, rus og vold, og finne ut hvordan det påvirker begge foreldrene.

– Ved å gi helsepersonell økt kompetanse og trygghet til å spørre hvordan foreldrene egentlig har det, vil vi kunne støtte og hjelpe de som behøver ekstra oppfølging. Dermed kan vi bidra til å gi de minste barna en tryggere tilværelse, sier Kristin.

Les også: Ny rapport: – Lettere å håndtere det som er vanskelig med Foreldrepakka


Inviter pappa inn

Erfaringene fra møtene med de sårbare mammaene og pappaene har hun tatt med seg videre. Oppstart av poliklinikk for gravide, en akademisk karriere ved Universitetet i Sørøst-Norge og utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen er noen av merittene. Sistnevnte ble gjennomført samtidig som hun - som en av få jordmødre i landet – tok en doktorgrad om vold i svangerskapet ved universitetet i Gøteborg.

– Underveis i arbeidet ble jeg så nysgjerrig på hvem disse pappaene, som utøvde vold mot mor og barnet i magen, egentlig var. Så jeg endret en del av avhandlingen til å dreie seg om dem, forteller Kristin.

– Gjennom intervjuer og samtaler kom det frem at mange ønsket å bli gode pappaer, men de visste ikke hva det egentlig innebar. De hadde med seg triste erfaringer og dårlige rollemodeller fra egen barndom, og etterlyste arenaer for å lære å bli en god pappa.

– Dette viser hvor viktig det er at svangerskapsomsorgen også tydelig inviterer pappa eller partner inn, og snakker om deres erfaringer og forventninger rundt det å bli foreldre. Hjertet mitt brenner for at også fedrene skal få hjelp til å bli trygge omsorgspersoner, sier hun.


Ute i felten

Underveis i den akademiske karrieren har vært viktig for Kristin å ikke miste tilknytningen til jordmoryrket. Selv om hun nå etablerer seg som fagrådgiver ved stiftelsen i Grimstad, betyr ikke det at hun legger det kliniske arbeidet bak seg.

– Jeg skal fortsatt jobbe noe ved enheten for gravide ved Borgestadklinikken. Å møte dem som kjenner hvor skoen trykker, gjør meg veldig ydmyk i jobben jeg gjør. Det gir meg også en ekstra boost til å fortsette å dele kunnskap om hvordan helsepersonell kan snakke med foreldre om vold i svangerskap, avslutter hun.

PS: Kristin er ikke helt ukjent for Stine Sofie Foreldrepakke. Hun har nemlig skrevet tips 3 ‘Si fra hvis du ikke har det bra’ i konseptet ‘10 smarte tips til alle småbarnsforeldre’, og sittet i referansegruppen til prosjektet.

Se 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre