Hjelp de voldsutsatte barna ut av mørket!

I november kan du være med å lyse opp i kampen for en barndom uten vold og overgrep! Sammen skal vi fjerne skammen og skyldfølelsen, gi barna kunnskap om hva som er lov og ikke lov, og voksne evnen og motet til å se og hjelpe når et barn opplever vold eller overgrep.

I hvert klasserom sitter det i snitt to barn som er utsatt for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt. Mange blir aldri sett, hørt eller får hjelp. Vi har kalt denne måneden for Dark november, og sammen skal vi kaste lys på de volds- og overgrepsutsatte barna som lever i mørket. Sammen skal vi få ned mørketallene og løfte barna frem i lyset – der de kan få hjelp!

Vi vet ikke hvor store mørketallene er, men vi vet at mange barn som opplever vold og overgrep, aldri får den hjelpen de trenger:

  • 80 % av de som har vært utsatt for vold og overgrep har ikke vært i kontakt med hjelpeapparatet*
  • 50 % av de som har vært utsatt for fysisk vold i hjemmet har ikke fortalt om det til noen*
  • 44 % av de som har vært utsatt for seksuelle overgrep fra voksne har ikke fortalt om det til noen*
  • I snitt går det 17,2 år før et barn forteller om et seksuelt overgrep

Vi vet dessverre at skam, skyldfølelse og manglende kunnskap om hva som er lov og ikke lov, gjør at mange barn lever med vold og overgrep som en del av en utrygg og vond hverdag. Skal vi stoppe grusomhetene og gi barna den hjelpen de trenger, må vi få de ut fra mørket. Det er ikke barnas ansvar – det er et voksenansvar!

Hjelp de barna som ingen ser – men som alle likevel kjenner. Hjelp oss å kaste lys på mørketallene. Sammen skal vi fjerne skammen og skyldfølelsen, gi barna kunnskap om hva som er lov og ikke lov, og voksne evnen og motet til å se og hjelpe når et barn opplever vold eller overgrep.

November er full av Black-Friday, Black Week, Black Weekend, og Black November. I Stine Sofies Stiftelse bruker vi den mørke måneden til å sette fokus på vold og overgrep mot barn, og alle mørketallene der ute.Gi et bidrag på Facebook

Du kan være med å lyse opp mørketallene i kampen for en barndom uten vold og overgrep gjennom å gi et bidrag til innsamlingsaksjonen vår på Facebook eller på Vipps 02349.
*Hentet fra: Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten - En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år