Har sendt ut over 40 000 foreldrebøker!

Det har snart gått fire måneder siden lanseringen av Stine Sofie Foreldrepakke. Vi har bedt Tone Emilie Spinnangr, som er ansvarlig for tiltaket, om å oppsummere starten på det som skal gi blivende og nybakte foreldre de verktøyene de trenger for å håndtere krevende situasjoner.

– Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, for dette har vært over all forventning. Da vi bestilte opp 40 000 eksemplarer av boken 10 smarte tips for alle småbarnsforeldre, var jeg redd vi skulle brenne inne med bøker nok til de neste femti årene. Vi var spente på om det var et behov for papirutgaven eller om de fleste ville ha informasjonen digitalt. Foreldrepakken legger opp til begge deler. Etter to måneder fikk vi et klart svar: Mange har behov for noe håndfast materiell når de skal snakke med foreldre om dette temaet. Og allerede i november ble andre opplag av boken bestilt.


Tusenvis laster ned foreldre-app

Foreldrepakken består av noe trykt materiell og korte filmer som tar opp ulike temaer. Den største satsingen er allikevel appen som skal gi gravide og nybakte foreldre viktig informasjon og konkrete strategier for hva de kan gjøre i ulike krevende situasjoner. Fagfolk har fylt appen med innhold for å sikre at som står der er solid og faglig oppdatert. Spinnangr forteller at appen er blitt svært populær og får gode skussmål fra både foreldre og helsepersonell.

– Nesten 6000 har lastet ned appen 10 smarte tips for alle småbarnsforeldre. Det er mange, men her har vi ennå potensiale i å nå ut til alle blivende og nybakte foreldre. Vi markedsfører den selv, men her er det også viktig at helsepersonell snakker om den både i svangerskapsomsorgen og i helsestasjonsprogrammet.


Egen pilot skal teste foreldrepakka

En egen seksmåneders pilot er satt i gang for å teste implementeringen av foreldrepakka. Med i den er en mindre og en større fødeavdeling, og tre helsestasjoner. Flere skal på plass.

– Foreldrepakka har en egen veileder til helsepersonell. Vi ønsker at pilotene skal følge denne, så vi får testet om den fungerer bra. Gjennom intervjuer og spørreundersøkelser samler vi inn tilbakemeldinger fra helsepersonell for å se om vi har truffet på måten programmet er rigget. Det gjør at vi kan gjøre justeringer om det trengs. For eksempel ser vi at noen synes dette er en vanskelig og ubehagelig tematikk å snakke om. Det er ikke så overraskende, men det er det mulig å jobbe med, sier Spinnangr.

«Stine Sofies Stiftelse har endelig laget en bruksanvisning til småbarnsforeldre. Den har vi ventet på i mange år!»
Monica Nervik, spesialsykepleier

– Vi vet at helsepersonell har mye å gjøre. Derfor er det viktig at de opplever et slikt program som viktig nok til å bruke tid på det. Gladnyheten fra spørreundersøkelsen hittil er at foreldrene opplever tematikken som relevant, lærerikt og interessant.


Mange bestillinger

Stine Sofie Foreldrepakke avløser det mangeårige informasjonsprogrammet til nybakte foreldre, som har hatt fokus på å forebygge Shaken baby syndrom, ved å gi informasjon om gråt og trøst. Sykehus og helsestasjoner som allerede var en del av det programmet, er nå konvertert til det nye. Spinnangr var spent på om også andre ville bestille foreldrepakka.

– Det ser vi nå at de gjør. Særlig jordmødre, som ser at de kan bruke foreldrepakka i svangerskapsomsorgen for å forberede foreldrene på det som venter dem.

– Jeg reiser mye rundt for å gjøre tiltaket kjent. Det er viktig for å vise hvor gjennomarbeidet dette er. Jeg opplever at mange blir litt overrasket over hvor forskningsbasert det er, og hvor inkludert fagpersoner har vært i utviklingen, forteller Spinnangr.

Programmet er opprinnelig laget for sykehus og helsestasjoner. Nå ser de at det også er populært andre steder.

– Det kom som en overraskelse på oss, men både barnevernstjenesten og BUPer bestiller foreldrepakka. Jeg tror alle som jobber med å veilede blivende og nybakte foreldre ser at det er behov for konkret, oppdatert og lett forståelig informasjon.


Ny foreldretelefon fra 1. mars

Da Stine Sofie Foreldrepakke ble lansert i oktober, merket Mental Helse en økning i antall henvendelser fra blivende og nybakte foreldre. Nå kommer det en egen foreldretelefon.

– Mange slitne foreldre har behov for noen å rådføre seg med, eller noen å lufte sine tanker med. Dette skal vi nå løse i samarbeid med Mental Helse. Vi har fått midler fra staten til en prøveperiode på ett år. Det betyr at vi legger egne ressurser hos Mental Helses hjelpetelefon for å svare på denne type henvendelser. Nå holder vi på med opplæring av de som skal ta imot telefonene, og 1. mars åpner den for alle.


Kommer på flere språk

Etterhvert som tilbakemeldingen kommer inn, jobber Stine Sofies Stiftelse med videreutvikling av programmet. Spinnangr forteller at det kommer på flere språk.

– Vi har nettopp lansert den engelske versjonen av foreldre-appen. Også filmene som hører til er oversatt til engelsk. Vi jobber også med å få oversatt hele foreldrepakka til samisk, og håper å få ressurser på plass til å gjøre den tilgjengelig også på andre språk.

Les mer om Stine Sofie Foreldrepakke