Høye forventninger til Ropstad

Stine Sofies Stiftelse gratulerer Kjell Ingolf Ropstad som ny barne- og familieminister. – Ropstad har lenge engasjert seg i arbeidet for en barndom uten vold og overgrep, og var en viktig pådriver for realiseringen av Stine Sofie Senteret. Nå har han mulighet til å virkelig gjøre noe for de mest sårbare barna, sier Ada Sofie Austegard.

– Jeg er ikke overrasket over Ropstads valg av departement. Det er her vi har sett hans engasjement tydeligst de siste årene. Det gjør forventningene mine skyhøye. Nå har han mulighet til å levere i praksis!


Forventer ressurser til opptrappingsplanen

Austegard peker særlig på arbeidet med den viktige opptrappingsplanen mot vold og overgrep fra 2016, som kom på plass etter initiativ fra KrF.

– Med opptrappingsplanen skulle det følge betydelige økonomiske forpliktelser. Hittil har bevilgningene vært en dråpe i et altfor stort hav. Jeg forventer at Ropstad i større grad enn sine forgjengere prioriterer at ressursene som kreves kommer på plass.

– Dette er penger som skal sikre bedre oppfølging av volds- og overgrepsutsatte barn, særlig i kommunene, og styrke det livsviktige arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

– Nå har han mulighet til å virkelig gjøre noe for de mest sårbare barna.


Må svare på sitt eget spørsmål

For ett år siden stilte KrF følgende spørsmål til barne- og likestillingsministeren: Hvordan vil den nye barne- og likestillingsministeren følge opp vedtakene i opptrappingsplanen, slik at vi bedre kan forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn og unge?

– Nå stiller vi samme spørsmålet til Ropstad, sier Austegard, og forventer et klart svar.


Inviterer Ropstad til Grimstad

I 2016 åpnet Stine Sofie Senteret – et nasjonalt kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Ropstad og KrF har hele veien kjempet for bevilgningene til senteret.

– Vi er takknemlige for den jobben partiet gjorde for å få plass den nødvendige finansieringen av senteret. Det har betydd mye for de 750 barna som har hatt opphold hos oss. Jeg forventer at bevilgningen følges opp med KrF i regjering.

Austegard ønsker Kjell Ingolf Ropstad lykke til i den viktige jobben som barne- og familieminister, og håper Stine Sofies Stiftelse blir et av hans første besøk som minister.

– Invitasjonen er på vei, og vi ser frem til å snakke om den viktige jobben han nå har mulighet til å gjøre for barn som utsettes for vold og overgrep, avslutter Austegard.