Gratis opplæring for barnehager

Våren 2022 kan barnehager på Agder og i Rogaland lære mer om vold og overgrep mot barn – helt gratis.

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram for barnehageansatte om vold og overgrep mot barn.

Programmet skal gi ansatte kunnskap og mulighet til å avdekke og handle ved mistanke om at et barn i barnehagen er utsatt. Innholdet er utviklet av pedagoger i Stine Sofies Stiftelse, og enkelt å ta med tilbake til hverdagen i barnehagen.

Vi tilbyr nå programmet gratis til alle barnehager på Agder og i Rogaland våren 2022.
Ta kontakt på barnehagepakke@stinesofiesstiftelse.no hvis du har spørsmål.

Finn ut mer om Stine Sofie Barnehagepakke!

Opplegget var så utrolig praktisk. En ferdig pakke som vi kan ta med tilbake til barnehagen.

Kathinka Narverud, styrer i Fridheim Barnehage.