Gratis opplæring for barnehager

Våren 2022 kan barnehager på Agder og i Rogaland lære mer om vold og overgrep mot barn – helt gratis. Meld din barnehage på Stine Sofie Barnehagepakke her.

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram for barnehageansatte om vold og overgrep mot barn.

Programmet skal gi ansatte kunnskap og mulighet til å avdekke og handle ved mistanke om at et barn i barnehagen er utsatt. Innholdet er utviklet av pedagoger i Stine Sofies Stiftelse, og enkelt å ta med tilbake til hverdagen i barnehagen.

Vi tilbyr nå programmet gratis til alle barnehager på Agder og i Rogaland våren 2022. Meld på din barnehage under.

Påmelding Agder

Påmeldingsfrist Agder: 24. januar 2022.

Påmelding Rogaland

Påmeldingsfrist Rogaland: 7. februar 2022.

Finn ut mer om Stine Sofie Barnehagepakke!

Vi vil til enhver tid følge lokale smittevernsregler. Dersom fysisk gjennomføring ikke lar seg gjøre, vil opplæringen foregå digitalt.

Opplegget var så utrolig praktisk. En ferdig pakke som vi kan ta med tilbake til barnehagen.

Kathinka Narverud, styrer i Fridheim Barnehage.