Forsker på de voldsutsatte barna

Ett doktorgradsprosjekt er allerede i gang, og en intensjonsavtale er signert med Folkehelseinstituttet. I 2018 ble Stine Sofies Stiftelse for alvor en etablert forskningsaktør.

Anders Dovran er psykologspesialist og forsker. Nå står han i spissen for forskningsinnsatsen til Stine Sofies Stiftelse.

– Målet med FoU-arbeidet er todelt: Vi skal bli en tydeligere faglig stemme, og vi skal produsere kunnskap om de voldsutsatte barna. Kunnskap som gjør at vi kan gi de den hjelpen de trenger for å få gode liv etter det vonde, forteller Dovran.

Et doktorgradsprosjekt er allerede i gang. Helen Kolb er ansatt som stipendiat ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Stillingen er finansiert av Stine Sofies forskningsprogram.


Signert avtale om langtidsstudie

– Studien til Kolb skal øke kunnskapen om hvordan motstandskraften og mestringsmulighetene kan styrkes for barn og unge som har vært utsatt for vold eller overgrep i nær relasjon. Dataen skal hun samle inn ved å observere og intervjue både deltakere og ansatte på Stine Sofie Senteret.

En merkedag i 2018 var signeringen av intensjonsavtalen med Folkehelseinstituttet (FHI). Avtalen har til hensikt å igangsette det første langtidsstudiet av barna som har hatt opphold på Stine Sofie Senteret.

– Det er en unik mulighet til å studere hvordan det går med barna over tid. Med denne type studie kan vi snakke med de samme respondentene flere ganger, over mange år. Og i samarbeid med en så sterk offentlig og faglig aktør som FHI, vil prosjektet få muskler og betydning både nasjonalt og internasjonalt, forteller Dovran, som allerede samarbeider med FHI og Universitetet i Bergen om en vitenskapelig publikasjon om betydningen av hvordan alvorlighetsgrad av tidlige belastninger og barndomstraumer har for konsekvenser senere i livet.


Denne artikkelen stod først på trykk i Stine Sofies Stiftelse sin årsrapport for 2018.