Fokus på far

Hvordan møter helsevesenet førstegangsfedre? Og kan helsevesenet gjøre fedre og partnere tryggere i rollen som nybakte foreldre?

Dette er noen av spørsmålene som tas opp på konferansen Farsrollen i et familieperspektiv i regi av RBUP og Stine Sofies Stiftelse i Oslo, 19. oktober 2023.


Hele programmet finner du her.


Far opplever lite inkludering

Når to blir tre, får den gravide fast oppfølging med helsevesenet gjennom svangerskap- og barselomsorgen for både fysiske og psykiske helseplager. Men i hvilken grad får far eller partner, som også skal bli foreldre, adekvat oppfølging? I en nyere undersøkelse oppga fedre stadig varierende grad av inkludering fra helsetjenestene.

‒ Til tross for at fedrene, ifølge denne studien, ønsket en mer aktiv rolle og større grad av inkludering, er ikke helsetjenestene i dag godt nok tilrettelagt for hele familien – far inkludert. Det går utover hele familien, som i svangerskapet er i en sårbar situasjon, sier Kristin Håland, jordmor med doktorgrad om vold i svangerskap og fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Mor ønsker familieperspektiv

I en nyere undersøkelse om hva kvinner ønsker mer av i fødselsomsorgen kom det frem blant annet at kvinner ønsket at partneren eller andre støttepersoner i større grad ble inkludert og ivaretatt, og at det ble gitt en mer familieorientert omsorg.

‒ Studien sier at kvinner vil at partnere skal kunne være til stede i svangerskapsomsorg og under fødsel. De opplever seg alene under fødsel når ikke far får bli med, og de sier at de trenger både støtten og tilstedeværelsen hans, sier Kristin og viser til at dette ble forsterket under pandemien

Ifølge en egen undersøkelse som undersøkte fødselsopplevelser og depressive symptomer hos spedbarnsmødre som hadde født under pandemien, oppga hver tredje spedbarnsmor høy depresjonsskår under pandemien. I tillegg ble dårlig ivaretagelse på barselavdelingen oppgitt av flere enn en tredjedel av de spurte.

‒ Studien sier at kvinner vil at partnere skal kunne være til stede i svangerskapsomsorg og under fødsel. De opplever seg alene under fødsel når ikke far får bli med, og de sier at de trenger både støtten og tilstedeværelsen hans, sier Kristin.

Viktig for barnets utvikling

Mye tid med pappa er bra for et barns utvikling. En sensitiv og lydhør pappa påvirker barnets utvikling positivt. Men bare hvis han er mye sammen med barnet i første leveår.

‒ Forskningen viser at det ikke er grad av lydhør eller antall timer tilbragt sammen som påvirker utviklingen, men kombinasjonen med kvalitet på samværet som er viktig, sier Kristin.

‒ Derfor er det så viktig å både involvere far tidlig, men også støtte og heie ham frem gjennom helsetjenestene som han møter før, under og etter fødsel.

Viktig informasjon kan glippe

I dag har ikke svangerskapsomsorgen konkrete rutiner eller rettigheter for fedre til å få støtte og veiledning i sin nye rolle som far. I retningslinjene på helsestasjonen for barn mellom 0 og 5 år, skal man etterspørre foreldrenes psykiske helse og velvære. Men det er ikke beskrevet hverken om eller hvordan man skal snakke med fedre om vold eller rus.

‒ Far inviteres dermed ikke inn til viktige samtaler om hvordan fedre egentlig har det. Helsetjenestene går dermed glipp av informasjon som kan påvirke hele familien, sier Kristin.

På konferansen i Oslo ser ledende fagfolk på ulike møter mellom far/partner og helsevesenet, og drøfter hva som kan gjøres.

‒ Vi ønsker finne ut hvordan det offentlige kan hjelpe fedre til å bli bedre inkludert i et nyfødt barns liv. Gi et helsetilbud der fedre får den hjelpen de måtte trenge til å bli trygge i foreldrerollen.


Meld på her


Vil du lese mer?