Nå skal flere barnehager lære om vold og overgrep

Piloteringen av Stine Sofie Barnehagepakke er avsluttet, og med det har rundt 600 barnehageansatte lært mer om hva de skal gjøre ved bekymring om vold eller overgrep mot barna. Nå ser ‘barnehagegutta’ frem mot nye samlinger for barnehager i Stavanger, Bergen og Lillestrøm til høsten.

Bård og Ole Morten ser frem til å jobbe med barnehagepakka til høsten.

I januar 2020 gikk startskuddet for pilotering av Stine Sofie Barnehagepakke. Om lag 300 barnehager i henholdsvis Bodø kommune, private barnehager i Asker og utvalgte barnehager i Oslo, Viken og Agder fikk være med å teste piloten som skal gi økt handlingskompetanse for ansatte i barnehagen om vold og overgrep mot barn. Nå er piloten avsluttet og konsulentselskapet PWC utarbeider i disse dager en evalueringsrapport om programmet.

‒ Selv om vi jobber med å ferdigstille resultatene, så ser vi en positiv trend i tilbakemeldingene fra deltakerne. Vi gleder oss til å dele hele rapporten og alle resultatene veldig snart, sier Ole Morten G. Mouridsen, fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse og pedagog i Stine Sofie Barnehagepakke.


Barna får hjelp

Piloten, hvor både private og kommunale barnehager har deltatt, er utført i samarbeid med PBL i forbindelse med utrullingen av barnas verneombud. Ole Morten forteller at flere barnehager som har deltatt i undervisningen har kontaktet stiftelsen i ettertid for veiledning.

‒ Noen forteller om situasjoner hvor barn i barnehagen, etter at de ansatte har brukt metodikken og materialet fra undervisningen, har fortalt om episoder med vold. Flere av disse har vært alvorlige, og medført bekymringsmelding til barnevernet, forteller Ole Morten.

‒ Med de tilbakemeldingene og enkeltsakene vi har kjennskap til, peker alt i retning av at programmet vil hjelpe flere barn, sier han.


Oppstart i tre nye kommuner

Dette motiverer gutta bak programmet som nå ser frem til å lære enda flere ansatte hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn i barnehagen. Samarbeidspartner PBL er allerede i gang med planleggingen, og har sendt invitasjoner til både kommunale og private barnehager i Stavanger, Bergen og Lillestrøm. Ambisjonen er at satsningen skal ut til alle landets barnehager på sikt.

Og PBL-direktøren selv, Anne Lindboe roser programmet.

– Det er en fantastisk jobb som er gjort i piloten og jeg ser veldig frem til å få presentert alle resultatene fra dette arbeidet. Men jeg er ikke i tvil om at Stine Sofie Barnehagepakke er et veldig godt program for alle som jobber i barnehage og som jeg gleder meg stort til å følge i fortsettelsen.


.

Lær mer om Stine Sofie Barnehagepakke